Krnov knihovna 3. třídy

3. B + 4. třída

Národní cena

Školní rok 2022/2023 začíná…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok 2022/2023 začíná… Školní rok 2022/2023 začíná...

Ve čtvrtek bylo před naší základní školou velmi rušno. O slovo se totiž přihlásilo 1. září. Po dvouměsíční odmlce se opět setkali učitelé, spolužáci, kamarádi. Počasí nám

Výlet 9. A – Kravaře

Přijímací řízení

Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí MŠ

Před každou stavbou je nutné dle památkového zákona provést na území České republiky archeologický dozor. Pokud se při něm prokážou v místě budoucí stavby archeologické situace,

Závěr školního roku 2019/2020

Lyžařský kurz 2020 z pohledu dohledu

Při ohlédnutí se zpět za minulým týdnem, kdy si žáci sedmých tříd osvojovali základní lyžařské dovednosti na kurzu v Hynčicích pod Sušinou, mi neustále zní v hlavě jedna

2. a 3. třída v Cinestar

Projektový den v HELLO

Prosincový výlet na Hradec

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prosincový výlet na Hradec Prosincový výlet na Hradec

Krásné a slunečné počasí přálo sobotnímu výletu, který jsme v prosinci absolvovali s naším turistickým kroužkem KNOT. Na nádraží v Holasovicích se sešlo 14 žáků a cestou

Pasování prvňáčků na čtenáře – projekt I. třídy

Každý prvňák ví, že se ve škole naučí číst a většinou se na to těší. Momentálně se děti radují z poznávání několika prvních písmen. Pozor, bude to i náročnější, ale

NatTech

Projekt NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ nabízí vzdělávací programy, které podporují zájem o přírodovědné a technické

Světlo – projekt výtvarného kroužku a VV ve 2. a 3. třídě

Světlo prostupuje vším. Bez světla neumíme žít. Co je to světlo? Jak jej vnímáme? Umíme jej zachytit barvami? Pokusíme se na všechny otázky odpovědět. Objevíme, že i stín obsahuje

Hejbej se! Nedej se! – 2. třída

Projekt se zaměřuje na zvýšení pohybové aktivity dětí v rámci výuky jednotlivých vyučovacích předmětů zařazením pohybových her a cvičení. Projekt se snaží zvýšit celkový

Deváťáci spolužákům

V letošním školním roce si žáci devátých tříd připraví dvě zábavná odpoledne s programem. První z nich proběhne v prosinci, druhé v únoru. Náplní budou společenské hry,

Čím budu?

V rámci přípravy na budoucí povolání se žáci devátých tříd zúčastní těchto akcí: Návštěva Úřadu práce, kde se seznámí s Profesiogramem, který žákům ukáže vše, co

Evropský den jazyků

K začátku každého školního roku již neodmyslitelně patří prezentace Evropského dne jazyků, jehož oficiální datum bylo Radou Evropy stanoveno na 26. září. U nás ve škole probíhá

Mladý zahradník

Protože bydlíme na vesnici a u každého domu máme malou nebo větší zahrádku, bude ve školní družině probíhat projekt MLADÝ ZAHRADNÍK. Již od nejútlejšího věku je třeba dětem