Evropský den jazyků

K začátku každého školního roku již neodmyslitelně patří prezentace Evropského dne jazyků, jehož oficiální datum bylo Radou Evropy stanoveno na 26. září. U nás ve škole probíhá tento „svátek jazyků“ různou formou – nesl se např. v olympijském duchu, či ve znamení státních hymen a vlajek. A jak proběhne letošní Evropský den jazyků? Nechte se překvapit.

Mgr. Ivana Vaňková