Hejbej se! Nedej se! – 2. třída

Projekt se zaměřuje na zvýšení pohybové aktivity dětí v rámci výuky jednotlivých vyučovacích předmětů zařazením pohybových her a cvičení. Projekt se snaží zvýšit celkový pohyb dětí během dne. Za pomoci pohybových her a soutěží dochází k lepšímu zapamatování si učiva. Podvědomě se tvoří vztah ke sportu, zpestří se hodina. Pohybová aktivita pomáhá dětem zvládnout své tělo i pohybové návyky. Zvyšují energetický výdej a předchází vzniku obezity a nadváhy. Žáci také vyplňují pracovní listy.

Mgr. Dagmar Bumbálková