Mezinárodní den π

14. března slaví matematici celého světa mezinárodní den Pí. π je číslo, které představuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Číslo pravděpodobně znají lidé už z dob starého Egypta. Dnes si jej pamatujeme jako Ludolfovo číslo, které vyjadřujeme zlomkem 22/7 nebo zaokrouhleně 3,14. A jak toto desetinné číslo pokračuje dál? To byl úkol dnešní soutěže, které se zúčastnili nejen starší žáci druhého stupně, ale také někteří odvážní čtvrťáci. Nejvíce se dařilo Anežce Bajtkové, která si dokázala zapamatovat neuvěřitelnou řadu 113 desetinných míst !!! Na druhém místě se umístila Nela Válková, která vyjmenovala celkem 79 desetinných míst a třetí místo obsadil David Lhotský se 69 číslicemi. Všichni účastníci soutěže předvedli mistrovskou paměť a zaslouží si obdiv za svůj výkon. Věříme, že i ostatní žáci si na Pí vzpomenou pokaždé, když budou počítat obvody kružnic, nebo obsahy kruhů a objemy koulí.

Mgr. Jana Divilová