Mladý zahradník

Protože bydlíme na vesnici a u každého domu máme malou nebo větší zahrádku, bude ve školní družině probíhat projekt MLADÝ ZAHRADNÍK. Již od nejútlejšího věku je třeba dětem vštěpovat vědomosti a poznatky o přírodě. Na vycházkách budeme poznávat stromy, květiny, podíváme se, jak se zpracovávají jablka v místní moštárně, zkusíme si na jaře přesadit květiny. Celoročně se budeme starat o květinovou výzdobu ŠD. Na podzim navštívíme zahrádkářskou výstavu v zámku v Neplachovicích, kde vystavíme své výkresy a výrobky. Co myslíte? Budou z nás na konci školního roku mladí zahrádkáři?

Marie Černohorská