Recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů a rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí. Projekt organizují společnosti, které zajišťují zpětný odběr a efektivní recyklaci odpadu (ASEKOL, ECOBAT, EKOKOM, charita Opava). Ve škole jsou umístěny speciální nádoby na sběr použitých baterií, elektrických spotřebičů a víček od PET lahví. Během školního roku žáci plní úkoly se zaměřením na ekologii. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci školy.

Mgr. Štěpánka Matějková