Tak šla historie

Projekt zaměřený na důkladné poznání dějin 20. století proběhne v 8. a 9. třídě v hodinách literární výchovy a dějepisu. Žáci budou poznávat život minulého století formou ukázek knih, filmů, budou sbírat vzpomínky pamětníků. Také spolupracujeme se společností Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách). Vyvrcholením projektu bude exkurze do Muzea 2. světové války v Hrabyni.

Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Renata Schreierová