Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů

Budoucí prvňáčky jsme přivítali 5. dubna 2018. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, přišlo k zápisu 30 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Ludmila Volná, Mgr. Hana Grigorová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky Miluše Košinarová, Iveta Johnová a Jana Lhotská. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy a v příslušných mateřských školách. Těšíme se na viděnou!

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2018.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení   Registrační číslo Výsledek řízení
1. 62/2018 přijat/a 16. 77/2018 přijat/a
2. 63/2018 přijat/a 17. 78/2018 přijat/a
3. 64/2018 přijat/a 18. 79/2018 přijat/a
4. 65/2018 přijat/a 19. 80/2018 přijat/a
5. 66/2018 přijat/a 20. 81/2018 přijat/a
6. 67/2018 přijat/a 21. 82/2018 přijat/a
7. 68/2018 přijat/a 22. 83/2018 přijat/a
8. 69/2018 přijat/a 23. 84/2018 přijat/a
9. 70/2018 přijat/a 24. 85/2018 přijat/a
10. 71/2018 přijat/a 25. 86/2018 přijat/a
11. 72/2018 přijat/a 26. 87/2018 přijat/a
12. 73/2018 přijat/a 27. 88/2018 přijat/a
13. 74/2018 přijat/a 28. 89/2018 přijat/a
14. 75/2018 přijat/a 29. 90/2018 přijat/a
15. 76/2018 přijat/a 30. 91/2018 přijat/a

Datum zveřejnění: 9. 4. 2018                                                                              

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy