Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Sdružení rodičů školy

Členové výboru SRŠ pro školní rok 2020/2021

Hana Janíková  předseda
Markéta Dobřecká  člen
Kamila Dehnerová  člen
Barbora Vávrová  člen
Monika Karli  člen
Marek Stavař  člen
Lucie Krpcová  člen
Veronika Schreierová  člen
Pavel Kubín  člen
Lucie Agelová  člen

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se Sdružení rodičů při Základní škole v Neplachovicích rozhodlo letos nepořádat každoroční Valnou hromadu.

Na Valné hromadě se měly projednávat tyto body:

  • Zpráva o činnosti za loňský školní rok 2019/2020
  • Zpráva o hospodaření za loňský rok 2019/2020
  • Plán činností na školní rok 2020/2021
  • Návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021
  • Příspěvek pro SRŠ na školní rok 2020/2021

Výše příspěvku na školní rok 2020/2021 zůstává stejná jako loni, tedy 300 Kč za dítě. Prosíme o zaslání příspěvku do konce listopadu 2020 (prostřednictvím třídních učitelů).

Máte-li zájem nahlédnout do jednotlivých dokumentů, případně máte-li jakýkoliv dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat předsedkyni SRŠ paní Hanu Janíkovou, tel. 776 124 404.

Děkuji za pochopení a doufám, že brzy bude vše jako dřív, a že tuto situaci všichni zvládneme.

Za Sdružení rodičů při Základní škole v Neplachovicích, Hana Janíková, předsedkyně SRŠ

Přehled příjmů a výdajů za školní rok 2019/2020

Příjmy:
Zůstatek v pokladně k 1. 9. 2019  43 137 Kč
Příspěvek Obce Neplachovice 5 000 Kč
Zisk z adventu  5 411 Kč
Příspěvky rodičů 68 800 Kč
Zisk z plesu 12 467 Kč
Vyýčtování dopravy  74 Kč
Výdaje:
Návštěva CineStar  3 525 Kč
Vklad do pokladny ZŠ 20 000 Kč
Doprava do divadla 5 500 Kč
Příspěvek pro 1. třídu 2 473 Kč
Odměny pro žáky na konci šk. r. 10 000 Kč
Boxy na výtvarné potřeby 24 210 Kč
Příjmy celkem: 134 889 Kč
Výdaje celkem: 65 708 Kč
Aktuální zůstatek 69 181 Kč

Zpracovala: Markéta Dobřecká

V Holasovicích dne 24. 9. 2020