Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů

Ve středu 3. dubna se na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. V doprovodu svých rodičů přišlo k zápisu 28 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Hana Grigorová, Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Magda Krupová, Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková, Mgr. Ludmila Volná a paní učitelky mateřské školy Lenka Gorčicová a Vendula Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky školní družiny. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu a také budou zveřejněny na webových stránkách školy. Těšíme se na viděnou!

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o základní vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2024.

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče včetně možných odkladů:

Registrační číslo Výsledek řízení
1. 01/2024 přijat/a
2. 02/2024 přijat/a
3. 03/2024 přijat/a
4. 04/2024 přijat/a
5. 05/2024 přijat/a
6. 06/2024 přijat/a
7. 07/2024 přijat/a
8. 08/2024 přijat/a
9. 09/2024 přijat/a
10. 10/2024 přijat/a
11. 11/2024 přijat/a
12. 12/2024 přijat/a
13.  13/2024  přijat/a
14. 14/2024 přijat/a
15. 15/2024 přijat/a
16. 16/2024 přijat/a
17. 17/2024 přijat/a
18. 18/2024 přijat/a
19. 19/2024 přijat/a
20. 20/2024 přijat/a
21. 21/2024 přijat/a
22. 22/2024 přijat/a
23. 23/2024 přijat/a
24. 24/2024 přijat/a
25. 25/2024 přijat/a
26. 26/2024 přijat/a
27. 27/2024 přijat/a
28. 28/2024 přijat/a

Datum zveřejnění: 5. 4. 2024

 

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy