Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pro rodiče deváťáků

Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

  • Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělávání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělávání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.
  • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny zdepro podání lze též využít formuláře vydávané SEVT.
  • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení.
  • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a  její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  • 2. temín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: středa 14. dubna 2021
  • 2. temín: čtvrtek 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

  • 1. termín: středa 12. května 2021
  • 2. temín: čtvrtek 13. května 2021

 

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná  v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná  v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná  v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021. Tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám.

Bližší informace o přijímacích zkouškách naleznete zde.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ (informace Cermat) – více zde.