Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pro rodiče deváťáků

Pro přijímací řízení na středních školách platí následující postup:

 • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, vzory tiskopisů jsou zveřejněny zdepro podání lze též využít formuláře vydávané SEVT
 • výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, rozhodnutí o přijetí se přijatým vydává pouze na základě jejich žádosti
 • přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání
 • nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje zasláním rozhodnutí písemně

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny

1. termín:

 • 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
 • 16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

 • 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
 • 17. dubna 2019pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: 13. května 2019
 • 2. termín: 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena.

Termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění je v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019.

Termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.

Bližší informace o přijímacích zkouškách naleznete zde.