Zaměstnanci školy

Vedení školy

PaedDr. Ivana Pavlíková ředitelka školy
e-mail:ivana.pavlikova@skolanep.cz, zsneplachovice@skolanep.cz
Mgr. Štěpánka Matějková statutární zástupkyně ředitelky školy, koordinátorka ŠVP
e-mail: stepanka.matejkova@skolanep.cz
Lenka Gorčicová zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
e- mail: lenka.gorcicova@skolanep.cz

Základní škola

Mgr. Kateřina Baronová učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně
e-mail: katerina.baronova@skolanep.cz
Mgr. Petra Dehnerová učitelka 1. stupně
e-mail: petra.dehnerova@skolanep.cz
Mgr. Jana Divilová třídní učitelka 9. A třídy, výchovná poradkyně
e-mail: jana.divilova@skolanep.cz
Bc. Ondřej Fleger učitel 2. stupně
e-mail: ondrej.fleger@skolanep.cz
Mgr. Hana Grigorová třídní učitelka 1. B třídy
e-mail: hana.grigorova@skolanep.cz
Mgr. Radek Hnilica
třídní učitel 9. B třídy
e-mail: radek.hnilica@skolanep.cz
Mgr. Radek Hulva třídní učitel 7. A třídy
e-mail: radek.hulva@skolanep.cz
Mgr. Vladimíra Jašková učitelka 1. a 2. stupně
e- mail: vladimira.jaskova@skolanep.cz
Mgr. Ivana Kořistková třídní učitelka 1. A třídy, speciální pedagog
e-mail: ivana.koristkova@skolanep.cz
Sára Kořistková asistentka pedagoga
e-mail: sara.koristkova@skolanep.cz
Mgr. Kateřina Kramářová třídní učitelka 5. třídy
e-mail: magda.krupova@skolanep.cz
Mgr. Magda Krupová třídní učitelka 4. třídy
e-mail: magda.krupova@skolanep.cz
Mgr. Jakub Machel třídní učitel 8. A třídy, koordinátor ICT
e-mail: jakub.machel@skolanep.cz
Mgr. Nikola Machelová
třídní učitelka 6. A třídy, koordinátorka EVVO
e-mail: nikola.machelova@skolanep.cz
Mgr. Alexandra Neiserová třídní učitelka 8. B třídy
e-mail: alexandra.neiserova@skolanep.cz
Mgr. Tereza Pethsová třídní učitelka 3. A  třídy
e-mail: tereza.pethsova@skolanep.cz
Mgr. Renata Schreierová
třídní učitelka 6. B třídy, školní metodička prevence
e-mail: renata.schreierova@skolanep.cz
Mgr. et Mgr. Klára Střížová učitelka 1. stupně, speciální pedagog
e-mail: klara.strizova@skolanep.cz
Mgr. Michaela Špičáková třídní učitelka 2. třídy
e-mail: michaela.spicakova@skolanep.cz
Mgr. Ivana Vaňková
třídní učitelka 7. B třídy
e-mail: ivana.vankova@skolanep.cz
Mgr.  Leon Vašinka
učitel 2. stupně, koordinátor ICT
e-mail: leon.vasinka@skolanep.cz
Mgr. Ludmila Volná třídní učitelka 3. B  třídy
e-mail: ludmila.volna@skolanep.cz

Školní družina

Stanislava Čechová vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
e-mail: stanislava.cechova@skolanep.cz
Pavla Hřivnová vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
e-mail: pavla.hrivnova@skolanep.cz
Bc. Tereza Janíková vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
e-mail: tereza.janikova@skolanep.cz
Jana Lhotská vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
e-mail: jana.lhotska@skolanep.cz
Zuzana Míznerová vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
e-mail:  zuzana.miznerova@skolanep.cz

Mateřská škola

Lenka Gorčicová zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
e- mail: lenka.gorcicova@skolanep.cz
Vendula Gorčicová učitelka mateřské školy
e- mail: vendula.gorcicova@skolanep.cz
Ludmila Kavanová učitelka mateřské školy
e-mail: ludmila.kavanova@skolanep.cz
Dita Paláčková asistentka pedagoga
e-mail:dita.palackova@skolanep.cz
Helena Říčná učitelka mateřské školy
e-mail: helena.ricna@skolanep.cz

Správní zaměstnanci

Bc. Pavlína Vojkůvková ekonomka školy
e-mail: zsneplachovice@skolanep.cz
Irena Bolíková uklízečka
Zuzana Curylová uklízečka
Andrea Fojtíková
uklízečka
Martina Chlopčíková uklízečka
Luděk Pater školník, obsluha plynové kotelny
Blanka Rychtová uklízečka a pracovnice výdeje stravy v MŠ

Školní jídelna

Šárka Petlachová
vedoucí školní jídelny
e-mail: sarka.petlachova@skolanep.cz
Jana Bolíková kuchařka
Věra Dehnerová skladnice, kuchařka
Pavla Drosdková kuchařka
Libuše Kubánková
vedoucí kuchařka
Marie Matýsková
pracovnice provozu a výdeje stravy
Jana Rychtová
pracovnice provozu a výdeje stravy
Vendula Švachová
pracovnice provozu a výdeje stravy