Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Zaměstnanci školy

Vedení školy

PaedDr. Ivana Pavlíková ředitelka školy
e-mail: ivana.pavlikova@skolanep.cz, zsneplachovice@skolanep.cz
vyučované předměty: přírodověda, vlastivěda, předmět speciální péče
Mgr. Štěpánka Matějková zástupkyně ředitelky školy
e-mail: stepanka.matejkova@skolanep.cz
vyučované předměty: matematika, chemie

Pedagogický sbor základní školy

Mgr. Kateřina Baronová výchovná poradkyně
vyučované předměty: matematika, praktické činnosti, seminář z matematiky
Mgr. Hana Grigorová třídní učitelka 5. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Radek Hnilica
třídní učitel 9. třídy
vyučované předměty: přírodopis, zeměpis, přírodovědný seminář, praktické činnosti
Mgr. Radek Hulva třídní učitel 7. A třídy
vyučované předměty: anglický jazyk, dějepis, zeměpis, německý jazyk, finanční gramotnost
Mgr. Ivana Kořistková třídní učitelka 2. třídy, speciální pedagog
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Jakub Machel třídní učitel 8. třídy
vyučované předměty: tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví, volitelné praktické činnosti
Mgr. Tereza Pethsová
třídní učitelka 3. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Renata Schreierová třídní učitelka 6. B třídy, školní metodička prevence
vyučované předměty: český jazyk, ruský jazyk, dějepis, výtvarná výchova
Mgr. Klára Střížová třídní učitelka 6. A třídy, speciální pedagog
vyučované předměty: anglický jazyk, informatika, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Michaela Špičáková třídní učitelka 1. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Ivana Vaňková třídní učitelka 7. B třídy
vyučované předměty: anglický jazyk, ruský jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví
Mgr. Leon Vašinka učitel 2. stupně, metodik ICT
vyučované předměty: fyzika, informatika, praktické činnosti
Mgr. Vladimíra Vašinková učitelka 2. stupně
vyučované předměty: hudební výchova
Mgr. Ludmila Volná třídní učitelka 4. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, výtvarná výchova
Mgr. Blažena Wertichová učitelka 2. stupně
vyučované předměty: český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, dramatická výchova, seminář z českého jazyka

Vychovatelky školní družiny

Miluše Košinarová vedoucí vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Vybíjená, Družináček
Iveta Johnová vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Družináček
Jana Lhotská vychovatelka školní družiny
školní asistentka

Učitelky mateřské školy

Lenka Gorčicová vedoucí učitelka mateřské školy
e- mail: lenka.gorcicova@skolanep.cz
Martina Zámarská učitelka mateřské školy

Správní zaměstnanci

Bc. Pavlína Vojkůvková ekonomka školy
Zuzana Curylová uklízečka
Andrea Fojtíková
uklízečka
Jana Moslerová uklízečka
Luděk Pater školník, obsluha plynové kotelny
Blanka Rychtová školnice a pracovnice výdeje stravy v MŠ
Pavlína Svatoňová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Šárka Petlachová
vedoucí školní jídelny
e-mail: sarka.petlachova@skolanep.cz
Jana Bolíková kuchařka
Věra Dehnerová skladnice a pracovnice provozu
Pavla Drosdková kuchařka
Ludmila Hlavová
pracovnice provozu a výdeje stravy
Libuše Kubánková
vedoucí kuchařka
Marie Matýsková
pracovnice provozu a výdeje stravy
Jana Rychtová pracovnice provozu a výdeje stravy