Zaměstnanci školy

Vedení školy

PaedDr. Ivana Pavlíková ředitelka školy
e-mail: redneplachovice@seznam.cz, zsneplachovice@seznam.cz
vyučované předměty: přírodověda, vlastivěda, speciální péče
Mgr. Štěpánka Matějková zástupkyně ředitelky školy
e-mail: zastupce.zs@seznam.cz
vyučované předměty: matematika, chemie

Pedagogický sbor základní školy

Mgr. Kateřina Baronová výchovná poradkyně
vyučované předměty: matematika, praktické činnosti
Mgr. Hana Grigorová třídní učitelka 4. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Radek Hnilica
třídní učitel 8. třídy
vyučované předměty: zeměpis, přírodopis, přírodovědný seminář
Mgr. Radek Hulva třídní učitel 6. A
vyučované předměty: anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, finanční gramotnost
Mgr. Ivana Kořistková třídní učitelka 1. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, speciální pedagog
Mgr. Jakub Machel třídní učitel 7. třídy
vyučované předměty: tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví
Mgr. Tereza Pethsová
třídní učitelka 2. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Renata Schreierová školní metodička prevence
vyučované předměty: český jazyk, ruský jazyk, dějepis, výtvarná výchova
Mgr. Klára Střížová třídní učitelka 5. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, anglický jazyk, speciální pedagog
Mgr. Ivana Vaňková třídní učitelka 6. B
vyučované předměty: anglický jazyk, ruský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Leon Vašinka učitel 2. stupně, metodik ICT
vyučované předměty: fyzika, informatika, praktické činnosti, hudební výchova
Mgr. Ludmila Volná třídní učitelka 3. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, výchova ke zdraví
Mgr. Blažena Wertichová třídní učitelka 9. třídy
vyučované předměty: český jazyk, dějepis, výtvarná výchova,

Vychovatelky školní družiny

Miluše Košinarová vedoucí vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Vybíjená, Družináček
Iveta Johnová vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Družináček
Jana Lhotská vychovatelka školní družiny
školní asistentka

Učitelky mateřské školy

Lenka Gorčicová vedoucí učitelka mateřské školy
e- mail: msneplachovice@seznam.cz
Martina Zámarská učitelka mateřské školy

Správní zaměstnanci

Bc. Pavlína Vojkůvková ekonomka školy
Andrea Fojtíková uklízečka
Kateřina  Gasiorková
uklízečka
Jana Moslerová uklízečka
Luděk Pater školník, obsluha plynové kotelny
Blanka Rychtová školnice a pracovnice výdeje stravy v MŠ
Pavlína Svatoňová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Šárka Petlachová
vedoucí školní jídelny
e-mail: sjneplachovice@seznam.cz
Jana Bolíková kuchařka
Věra Dehnerová skladnice a pracovnice provozu
Pavla Drosdková kuchařka
Eva Francková, DiS. skladnice a pracovnice provozu
Ludmila Hlavová
pracovnice provozu a výdeje stravy
Libuše Kubánková
vedoucí kuchařka
Marie Matýsková
pracovnice provozu a výdeje stravy
Jana Rychtová pracovnice provozu a výdeje stravy