Zaměstnanci školy

Vedení školy

PaedDr. Ivana Pavlíková ředitelka školy
e-mail: redneplachovice@seznam.cz, zsneplachovice@seznam.cz
vyučované předměty: přírodověda, vlastivěda, speciální péče
Mgr. Štěpánka Matějková zástupkyně ředitelky školy
e-mail: zastupce.zs@seznam.cz
vyučované předměty: matematika, chemie

Pedagogický sbor základní školy

Mgr. Kateřina Baronová výchovná poradkyně
vyučované předměty: matematika, praktické činnosti
Mgr. Hana Grigorová třídní učitelka 4. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Radek Hnilica
třídní učitel 8. třídy
vyučované předměty: zeměpis, přírodopis, přírodovědný seminář
Mgr. Radek Hulva třídní učitel 6. A
vyučované předměty: anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, finanční gramotnost
Mgr. Ivana Kořistková třídní učitelka 1. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, speciální pedagog
Mgr. Jakub Machel třídní učitel 7. třídy
vyučované předměty: tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví
Mgr. Tereza Pethsová
třídní učitelka 2. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně
Mgr. Renata Schreierová školní metodička prevence
vyučované předměty: český jazyk, ruský jazyk, dějepis, výtvarná výchova
Mgr. Klára Střížová třídní učitelka 5. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, anglický jazyk, speciální pedagog
Mgr. Ivana Vaňková třídní učitelka 6. B
vyučované předměty: anglický jazyk, ruský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Leon Vašinka učitel 2. stupně, metodik ICT
vyučované předměty: fyzika, informatika, praktické činnosti, hudební výchova
Mgr. Ludmila Volná třídní učitelka 3. třídy
vyučované předměty: učitelka 1. stupně, výchova ke zdraví
Mgr. Blažena Wertichová třídní učitelka 9. třídy
vyučované předměty: český jazyk, dějepis, výtvarná výchova,

Vychovatelky školní družiny

Miluše Košinarová vedoucí vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Vybíjená, Družináček
Iveta Johnová vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Družináček
 Marie Černohorská vychovatelka školní družiny
vedení kroužků: Rytmika

Učitelky mateřské školy

Lenka Gorčicová vedoucí učitelka mateřské školy
e- mail: msneplachovice@seznam.cz
Martina Zámarská učitelka mateřské školy

Správní zaměstnanci

Bc. Pavlína Vojkůvková ekonomka školy
Andrea Fojtíková uklízečka
Jana Lhotská uklízečka, školní asistentka
Jana Moslerová uklízečka
Luděk Pater školník, obsluha plynové kotelny
Blanka Rychtová školnice a pracovnice výdeje stravy v MŠ
Pavlína Svatoňová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Šárka Petlachová
vedoucí školní jídelny
e-mail: sjneplachovice@seznam.cz
Jana Bolíková kuchařka
Věra Dehnerová skladnice a pracovnice provozu
Pavla Drosdková kuchařka
Eva Francková, DiS. skladnice a pracovnice provozu
Ludmila Hlavová
pracovnice provozu a výdeje stravy
Libuše Kubánková
vedoucí kuchařka
Marie Matýsková
pracovnice provozu a výdeje stravy
Jana Rychtová pracovnice provozu a výdeje stravy