Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Organizace školního roku

Přehled tříd:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

I.

Mgr. Michaela Špičáková

28

II.

Mgr. Ivana Kořistková

23

III.

Mgr. Tereza Pethsová

21

IV.

Mgr. Ludmila Volná

22

V.

Mgr. Hana Grigorová

29

VI. A

Mgr. Klára Střížová

18

VI. B

Mgr. Renata Schreierová

17

VII. A

Mgr. Radek Hulva

23

VII. B

Mgr. Ivana Vaňková

22

VIII.

Mgr. Jakub Machel

31

IX.

Mgr. Radek Hnilica

27

 

Volitelné předměty

7. ročník
Informatika Mgr. Leon Vašinka
Informatika – robotika Mgr. Klára Střížová
8. ročník
Volitelné praktické činnosti Mgr. Jakub Machel
Přírodovědný seminář Mgr. Radek Hnilica
9. ročník
Finanční gramotnost Mgr. Radek Hulva
Volitelné praktické činnosti Mgr. Jakub Machel
Seminář z českého jazyka Mgr. Blažena Wertichová
Seminář z matematiky Mgr. Kateřina Baronová

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek:

 

Pedagogické rady  
1. pedagogická rada     31. 8. a 11. 9. 2018
2. pedagogická rada                   6. 11. 2018
3. pedagogická rada                  22.  1. 2019
4. pedagogická rada                  9.  4. 2019
5. pedagogická rada                  20.  6. 2019

 

Třídní schůzky
  11. 9. 2018
    6. 11. 2018
    8.  1. 2019
   9. 4. 2019

Školní prázdniny:

  • Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
  • Pololetní prázdniny: 1. února 2019
  • Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
  • Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019
  • Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019