Organizace školního roku

Přehled tříd:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

I.

Mgr. Ivana Kořistková

23

II.

Mgr. Tereza Pethsová

20

III.

Mgr. Ludmila Volná

22

IV.

Mgr. Hana Grigorová

30

V.

Mgr. Klára Střížová

24

VI. A

Mgr. Radek Hulva

21

VI. B

Mgr. Ivana Vaňková

22

VII.

Mgr. Jakub Machel

31

VIII.

Mgr. Radek Hnilica

28

IX.

Mgr. Blažena Wertichová

26

 

Volitelné předměty

7. ročník
Informatika Mgr. Leon Vašinka
Přírodovědný seminář Mgr. Radek Hnilica
8. ročník
Finanční gramotnost Mgr. Radek Hulva
Přírodovědný seminář Mgr. Radek Hnilica
9. ročník
Finanční gramotnost Mgr. Radek Hulva
Seminář z matematiky Mgr. Štěpánka Matějková
Seminář z českého jazyka Mgr. Blažena Wertichová
Volitelné praktické činnosti Mgr. Kateřina Baronová

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek:

Pedagogické rady  
1. pedagogická rada     31. 8. a 12. 9. 2017
2. pedagogická rada                   7. 11. 2017
3. pedagogická rada                  23.  1. 2018
4. pedagogická rada                  10.  4. 2018
5. pedagogická rada                  25.  6. 2018

 

Třídní schůzky
  12. 9. 2017
    7. 11. 2017
    9.  1. 2018
   10 . 4. 2018

Školní prázdniny:

  • Podzimní prázdniny: 26. října – 27. října 2017
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
  • Pololetní prázdniny: 2. února 2018
  • Jarní prázdniny: 5. března – 9. března 2018
  • Velikonoční prázdniny: 29. března – 30. března 2018
  • Hlavní prázdniny: 2. července – 31. srpna 2018