Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Zájmová činnost

Angličtina hrou I. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová
Projektová angličtina
V. – VII. úterý 1400 – 1500 Mgr. Klára Střížová
Čtenářský klub IV. a V. pondělí 1400 – 1515 Mgr. Ludmila Volná
Povídej si se mnou I. středa 0700 – 0745 Mgr. Klára Střížová
Povídej si se mnou I.- II. pondělí 1235 – 1320 Mgr. Ivana Kořistková
Povídej si se mnou I. a MŠ pondělí 1400 – 1630 PaedDr. Ivana Pavlíková
Žárovka VI. – IX. pondělí 0715 – 0755 Mgr. Ivana Vaňková
Žárovička  II. – V. úterý 0715 – 0755 Mgr. Klára Střížová
Redakční rada – Poděs I. – IX. úterý 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná
Flétna II. – V. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Magda Krupová
Jóga pro děti I. – II. pondělí 1430– 1530 Iveta Johnová
Keramika
I. – II. úterý 1430 – 1530 Jana Lhotská
Paličkování II. – V. pondělí 1300 – 1400 Mgr. Tereza Pethsová
Modelářský kroužek V . – VI. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Leon Vašinka
Vaření II. – V. středa 1400 – 1530 Šárka Petlachová
Deskové hry VI. – IX. úterý 1345 – 1515 Mgr. Jakub Machel
Sportovní hry VI. – IX. čtvrtek 1345 – 1500 Mgr. Jakub Machel
Rybářský kroužek
I. – IX. pátek 1300 – 1400 Luděk Pater
KNOT I. – IX. pátek 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel
Kytara individuálně dle zájmu dětí Luděk Pater
Hra na klavír individuálně dle zájmu dětí Mgr. Leon Vašinka

Angličtina hrou

Nabízíme angličtinu těm nejmenším z naší školy – prvňáčkům. Děti se seznámí s angličtinou pomocí říkadel, her a písniček – přirozenou a hravou formou. Chceme vzbudit u dětí zájem o tento krásný a přitom tak užitečný jazyk.

Mgr. Hana Grigorová

Projektová angličtina

Kroužek Projektová angličtina je určen žákům 5. až 7. třídy. Žáci budou spolupracovat virtuálně na projektu se zahraniční školou. Veškeré aktivity se budou plnit v anglickém jazyce, žáci se také zdokonalí v ICT nástrojích. Poznají cizí jazyk a práci na počítači z jiného úhlu pohledu. I v letošním školním roce budeme využívat novou jazykovou učebnu.

Mgr. Klára Střížová

Povídej si se mnou

V období šestého roku, tedy v době zahájení školní docházky, by mělo dítě používat při komunikaci okolo tří tisíc slov, chápat i plnit složitější příkazy. Je to doba, kdy již má zvládat správnou výslovnost většiny hlásek. U některých dětí však přetrvává výslovnost nesprávná. Děti většinou nezvládají sykavky (c, s, z, č, š, ž) a vibranty (r, ř). V rámci kroužku Povídej si se mnou se budeme snažit rozvíjet komunikační schopnosti zejména u dětí 1. třídy, které nenavštěvují logopeda. Péče bude prolínat také do jednotlivých vyučovacích hodin, kde se budeme snažit pozitivně ovlivňovat řečový vývoj a zlepšovat komunikační schopnosti všech prvňáčků.

Mgr. Ivana Kořistková

Žákovská rada „Žárovka“ a „Žárovička“

Volení zástupci tříd se scházejí pravidelně – 1. i 2. stupeň každé pondělí ráno před vyučováním. Během 45 minut zazní spousta návrhů, názorů a podnětů. Žáci se učí samostatnosti, zkoušejí si své organizační dovednosti, aktivně se podílejí na chodu školy. Je skvělé, když se akce podaří a je zároveň i velmi zodpovědné poučit se z nedostatků a chyb.

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Klára Střížová

Redakční rada časopisu Poděs

Redakční rada je dobrovolné sdružení dětí, které vydává školní časopis Poděs. Časopis je zaměřen na dění ve škole a v obci. Obsahuje převážně zábavné a naučné rubriky s anketami a křížovkami. Cílem této aktivity je rozvíjet u dětí organizační schopnosti a vést je k zodpovědnosti za svěřené úkoly.

Mgr. Ludmila Volná

Flétna

Kroužek Flétnička mohou navštěvovat zájemci o hru na tento hudební nástroj. Je určen pro úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé žáky. Ti nejlepší pak mohu reprezentovat školu na různých mimoškolních vystoupeních.

Mgr. Magda Krupová

Jóga pro děti

Kroužek Jóga pro děti je určen žákům 1. a 2. třídy. Na děti čeká hodina hravého cvičení a relaxace. Děti budou potřebovat podložku na cvičení (mohou si nechat v družině) a pohodlné oblečení.

Iveta Johnová

Keramika

Kroužek je určen zájemcům o modelování z keramické hmoty. Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Děti si v průběhu našeho kroužku vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje  máme k dispozici, děti tak na kroužek nic nepotřebují. Na začátku hodiny si představíme výrobek, který se bude danou hodinu vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce. Děti společně krok po kroku vytvářejí finální výrobek. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo, kde budou výrobky jeden týden schnout. Následující týden si děti výrobky nabarví speciálními barvami. V případě většího zájmu budou děti rozděleny do skupin v sudém a lichém týdnu.

Jana Lhotská

Paličkování

Od letošního školního roku se kroužek rozdělil na pokročilé a na žáky, kteří přišli na chuť této nelehké technice až letos, tedy na začátečníky. Koho neodradí případné počáteční neúspěchy,  dočká se na konci celé práce  jedinečného a originálního dárku či dekorace.

Mgr. Tereza Pethsová

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek je určen pro žáky V. – IX. třídy. Žáci se seznamují se základními materiály, osvojují si pracovní konstrukční postupy a práci s ručním nářadím v dílnách. Kroužek je zaměřen na konstrukci letadel a částečně je probírána i fyzika letu. Hlavní je ale radost, kterou nám létání s modely přináší, zábava v tělocvičně či na louce a v neposlední řadě soutěže žáků – modelářů. V naší činnosti nás podporuje předseda LMK Minerva Opava Ing. Jiří Hřivnáč (http://www.lmkop.cz), kterému děkujeme za rady a technickou podporu. Rovněž děkujeme vedení obcí Holasovice a Neplachovice za zakoupení potřebného materiálu.

Mgr. Leon Vašinka

Vaření

V kroužku Vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – pomazánky, polévky, hlavní jídla, saláty a moučníky. Během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. Po přípravě jídla děti své kuchařské výtvory společně snědí.

Šárka Petlachová

Deskové hry

Klub zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Kromě různých deskových her je pozornost také věnována hádankám, rébusům, křížovkám, zábavným kvízům. Důležitou součástí je vyhodnocování jednotlivých aktivit, respektování pravidel, rozvoj spolupráce, čestnost.

 Mgr. Jakub Machel

Sportovní hry

Kroužek sportovních her probíhá každé čtvrtek v době od 14:00 do 15:00 v tělocvičně ZŠ. Sportovní hry jsou určeny pro zájemce z řad chlapců i dívek vyššího stupně a náplň tvoří převážně nejpopulárnější míčové a kolektivní hry. Během roku žáci získají základy florbalu, fotbalu, basketbalu, házené a některých netradičních her jako je softball či ringo. Program hodin bude veden převážně herní formou.

 Mgr. Jakub Machel

Rybářský kroužek

Členové rybářského kroužku se scházejí každý pátek od 13.00 do 14.30 hodin. A to buď v prostorách školy, nebo mají k dispozici chatku u rybníku pana Vaňka, kam vyrážejí za příznivého počasí, neboť o „přírodě se toho nejvíce dozví právě v přírodě“. Mimo to mají mladí rybáři k dispozici také školní tělocvičnu, kde se zdokonalují v rybolovné technice a učebnu fyziky, kde se blíže seznamují nejen s poznáváním ryb, ale také i ostatních vodních živočichů a rostlin. Pro mladé rybáře se každý rok, a to celostátně za podpory Českého rybářského svazu, pořádá soutěž Zlatá udice, kde uplatní právě znalosti a dovednosti získané v Rybářském kroužku. Naše základní škola nám v tomto vychází vstříc i možností studovat vodní faunu a flóru za pomocí používání učebních pomůcek. Nejlepší členové kroužku tak mají šanci zúčastnit se právě této soutěže a uplatnit zde své nabyté znalosti. Kam až to dotáhnou, záleží už jen na nich.

Luděk Pater

KNOT (Kroužek nezávislé organizované turistiky)

V letošním školním roce zahájil činnost dopravní kroužek v kombinaci s turistickými aktivitami, které budeme organizovat vždy jednou měsíčně, o víkendu. Součástí bude také krátké teoretické setkání, kde se seznámíme se zmíněnou tematikou. V rámci teoretické části se sejdeme jednou za měsíc na 1 vyučovací hodinu (cca 45 minut). Zde budeme kombinovat informace o cyklistice a dopravních předpisech s informacemi o horách a bezpečném pobytu na horách, zopakujeme si první pomoc a ošetření zranění, která se při těchto aktivitách mohou objevit. V zimních měsících se budeme okrajově věnovat lyžování. Termín praktické části přizpůsobíme aktuálnímu počasí, nicméně se bude jednat o celodenní víkendovou aktivitu pro zájemce, kteří budou mít chuť někam vyrazit a nesedět jen doma. V předběžném plánu máme 3 výlety na kolech, 6 výletů do našich blízkých pohoří (Beskydy, Jeseníky) a jeden celodenní zájezd na Kopřivnou – lyžování (v případě zájmu a příznivých podmínek). S přesným plánem výletu budou žáci vždy seznámeni ve škole.

Mgr. Jakub Machel

Kytara

Na naší škole probíhá také kroužek hry na akustickou kytaru. Děti si samy vybírají písničky, které znají a chtějí se je naučit hrát. Postupně se učí od nejjednodušších akordů po ty složitější a stejně tak o hraní různých rytmů. Kroužek probíhá ve všední dny v odpoledních hodinách, vše po domluvě s panem školníkem.

Luděk Pater

Hra na klavír

Klavír je jeden z nejvyhledávanějších nástrojů, u kterého můžeme vytvářet harmonii a melodii zároveň.  Kroužek je zaměřen na správné zásady a návyky při hře na klavír a utvoření správné techniky hry. Zaměřujeme se na správné sezení u klavíru,  hraní základních technických prvků – legato, staccato, portamento. Cvičíme orientaci na klaviatuře, v jednoduchém notovém zápisu, hraní  jednoduchých  melodií a skladeb. Důraz klademe na správně postavenou ruku na klaviatuře. Ale hlavně nás to baví, protože zahrát si na klavír vlastní písničku je moc krásné.

Mgr. Leon Vašinka