Zájmová činnost

 

Název kroužku Třída Den Hodina Vyučující
Pěvecký sbor IV. – IX. úterý 1345 – 1430 Mgr. Leon Vašinka
Tvořivé ručičky I . – II. pondělí 1230 – 1315 Lenka Gorčicová
Tvořivé ručky I. III. středa 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná
Tvořivé ručky II. IV – V. středa 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná
Tvořivé ruce VI. – IX. úterý 1400 – 1500 Mgr. Blažena Wertichová
Angličtina hrou I. úterý 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová
Anglický jazyk II. a III. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová
Projektová angličtina IV. a V. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová
Povídej si se mnou I. pondělí 1245 – 1330 Mgr. Ivana Kořistková
Povídej si se mnou    II. středa 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová
Čtenářský klub IV. a VI. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Ludmila Volná
Čtenářský klub – Knihomolky VI. – IX. čtvrtek 1445 – 1615 Mgr. Blažena Wertichová
Dramatický kroužek Kašpaři I. – V. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná
Dramatický kroužek Bavidlo VI. – IX. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Blažena Wertichová
Přírodovědný kroužek VI. – IX. úterý 700 – 745 Mgr. Radek Hnilica
Flétnička I. – V. středa 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová
Hra na klavír III. – VI. středa 1445 – 1530 Mgr. Leon Vašinka
Modelářský kroužek V. – IX. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Leon Vašinka
Sportovní hry VI. – IX. čtvrtek 1445 – 1540 Mgr. Jakub Machel
Žárovka VI. – IX. pondělí 715 – 755 Mgr. Ivana Vaňková
Žárovička II. – V. pondělí 715 – 755 Mgr. Klára Střížová
Redakční rada – Poděs I. – IX. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná
Deskové hry VII. pátek 1400 – 1530 Mgr. Jakub Machel
Paličkování I. – V. středa 1300 – 1345 Mgr. Tereza Pethsová
KNOT V. – IX. sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel
Družináček I. I. – II. pondělí 1500 – 1615 Miluše Košinarová
Družináček II. III. – VI. středa 1500 – 1615 Iveta Johnová
Vybíjená II. – VI. čtvrtek 1500 – 1615 Miluše Košinarová

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor navštěvují žáci I. a II. stupně. Zpěváci se scházejí pravidelně každé pondělí od 14.00 do 15.00 hodin. Zpíváme hlavně jednohlasé a dvojhlasé písně, lidové i moderní. Důraz klademe na dechová cvičení a hlasovou výchovu. Během školního roku reprezentuje pěvecký sbor naši školu na veřejnosti.

Mgr. Leon Vašinka

Angličtina hrou

Nabízíme angličtinu těm nejmenším z naší školy- prvňáčkům. Děti se seznámí s angličtinou pomocí říkadel, her a písniček – přirozenou a hravou formou. Chceme vzbudit u dětí zájem o tento krásný a přitom tak užitečný jazyk.

Mgr. Hana Grigorová

Anglický jazyk

Kroužek anglického jazyka je určen pro žáky 2. a 3. třídy. Je především zaměřen na konverzační schopnosti žáků. Zábavnou formou prostřednictvím her, soutěží, básniček, písniček, říkadel či dramatizace budeme rozvíjet aktivní slovní zásobu jednotlivých oblastí každodenního života. Kroužek anglického jazyka nenahrazuje běžné doučování. V letošním školním roce budeme využívat novou jazykovou učebnu.

Mgr. Klára Střížová

Projektová angličtina

Kroužek Projektová angličtina je určen žákům 4. a 5. třídy. Žáci budou spolupracovat virtuálně na projektu se zahraniční školou. Veškeré aktivity se budou plnit v anglickém jazyce, žáci se také zdokonalí v ICT nástrojích. Poznají cizí jazyk a práci na počítači z jiného úhlu pohledu. V letošním školním roce budeme využívat novou jazykovou učebnu.

Mgr. Klára Střížová

Povídej si se mnou

V období šestého roku, tedy v době zahájení školní docházky, by mělo dítě používat při komunikaci okolo tří tisíc slov, chápat i plnit složitější příkazy. Je to doba, kdy již má zvládat správnou výslovnost většiny hlásek. U některých dětí však přetrvává výslovnost nesprávná. Děti většinou nezvládají sykavky (c, s, z, č, š, ž) a vibranty (r, ř). V rámci kroužku Povídej si se mnou se budeme snažit rozvíjet komunikační schopnosti zejména u dětí 1. a 2. třídy, které nenavštěvují logopeda. Péče bude prolínat také do jednotlivých vyučovacích hodin, kde se budeme snažit pozitivně ovlivňovat řečový vývoj a zlepšovat komunikační schopnosti všech prvňáčků.

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Klára Střížová

Dramatický soubor Bavidlo

Název souboru je složen ze slov BAVIt a divaDLO. Tím naznačujeme náplň naší činnosti. Při schůzkách se chceme dobře BAVIT a občas poBAVIT i diváky, když pro ně připravíme vystoupení. DIVADLO máme rádi, rádi se jdeme pobavit do DIVADLA a o DIVADLO se snažíme. Cesta k divadelnímu vystoupení je ale nejen zábavná, ale také pracná. Rozkmitat jazýček se snažíme jazykolamy, výrazný přednes trénujeme recitací, jevištní pohyb různými hrami a etudami. Těšíme se, že pobavíme obecenstvo našim vystoupením na adventu, na setkáních důchodců, v mateřských školách a při dalších příležitostech. V letošním školním roce dramatický soubor Bavidlo probíhá formou nepovinného předmětu.

Mgr. Blažena Wertichová

Dramatický kroužek Kašpaři

V dramatickém kroužku budeme rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat plynulost řeči. Také se seznámíme se základy jevištního pohybu. To vše s pomocí improvizace, pantomimy a dalších pohybově-dramatických cvičení. Žáci budou pracovat skupinově (např. při hraní etud) i individuálně (při recitaci básní). Společně půjdeme cestou, na jejímž konci na nás čeká vystoupení před vyprodaným sálem.

Mgr. Ludmila Volná

Čtenářský klub na I. stupni

Nejen vášniví milovníci knih, ale také noví objevitelé země čtenářů se týden co týden schází v čtenářském klubu. Jeho cílem není jen čtení samotné, ale také povídání si o knihách, jejich srovnávání s jinými formami ztvárnění (film, seriál, komiks apod.), účast v soutěžních kláních a především přemýšlivé čtenářství. Neváhejte a přidejte se k nám.

Mgr. Ludmila Volná

Čtenářský klub na II. stupni – Knihomolky

Knihomol je ten, kdo baští knihy! V našem případě se nejedná o motýlka, který škodí knihám, ale o žáky (spíše žákyně) s velmi užitečnou činností. Tato děvčata jsou užitečná samy sobě, protože čtou knihy, přemýšlejí o nich, sdělují si navzájem své zkušenosti a dojmy z četby, ale jsou užitečná pro naši školní knihovnu, protože již několik let o ni pečují, a v neposlední řadě jsou užitečná pro všechny žáky školy, kterým dvakrát týdně půjčují knihy a také připravují a provozují čtenářské lekce pro jednotlivé třídy. V rámci čtenářského klubu budou přihlášené žákyně dál rozvíjet své čtenářství, naučí se psát podvojný deník, budou srovnávat literární a filmovou podobu příběhu. A možná přijde i nějaké překvapení…

                                                                                                                               Mgr. Blažena Wertichová

Tvořivé ručičky, ručky, ruce

Děvčatům i chlapcům jsou určeny výtvarné kroužky Šikovné ručičky, Šikovné ručky a Šikovné ruce, kde mohou popustit uzdu fantazii a kreativitě. Keramická hlína, papír, karton, látky, nitě, ubrousky – to vše poslouží k výrobě dekorativních předmětů. A že se trošku umažeme, vůbec nevadí.

Mgr. Ludmila Volná, Mgr. Bažena Wertichová, Lenka Gorčicová

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek je určen pro žáky 2. stupně. Díky nově vybavené přírodovědné učebně kvalitními mikroskopy lze žákům názorně přiblížit mikroskopický svět živočichů a rostlin. Zaměříme se na témata, která mají úzkou spojitost s ekologií a dopadem lidské činnosti na životní prostředí. Pomocí moderní techniky lze veškeré pozorované preparáty přenést na velkou projekční plochu, ale také vytisknout a uchovat jako studijní materiály. Přírodovědný kroužek plynule navazuje na zapojení naší školy do projektu Podpora přírodovědného vzdělávání v MSK – NatTech, který probíhal v letech 2013 – 2015.

Mgr. Radek Hnilica

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek je určen pro žáky VI. – VII. třídy. Žáci se seznamují se základními materiály, osvojují si pracovní konstrukční postupy a práci s ručním nářadím v dílnách. Kroužek je zaměřen na konstrukci letadel a částečně je probírána i fyzika letu. Hlavní je ale radost, kterou nám létání s modely přináší, zábava v tělocvičně či na louce a v neposlední řadě soutěže žáků – modelářů. V naší činnosti nás podporuje předseda LMK Minerva Opava Ing. Jiří Hřivnáč (http://www.lmkop.cz), kterému děkujeme za rady a technickou podporu. Rovněž děkujeme vedení obcí Holasovice a Neplachovice za zakoupení potřebného materiálu.

Mgr. Leon Vašinka

Žákovská rada „Žárovka“ a „Žárovička“

Volení zástupci tříd se scházejí pravidelně – 1. i 2. stupeň každé pondělí ráno před vyučováním. Během 45 minut zazní spousta návrhů, názorů a podnětů. Žáci se učí samostatnosti, zkoušejí si své organizační dovednosti, aktivně se podílejí na chodu školy. Je skvělé, když se akce podaří a je zároveň i velmi zodpovědné poučit se z nedostatků a chyb.

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Klára Střížová

Redakční rada časopisu Poděs

Redakční rada je dobrovolné sdružení dětí, které vydává školní časopis Poděs. Časopis je zaměřen na dění ve škole a v obci. Obsahuje převážně zábavné a naučné rubriky s anketami a křížovkami. Cílem této aktivity je rozvíjet u dětí organizační schopnosti a vést je k zodpovědnosti za svěřené úkoly.

Mgr. Ludmila Volná

Flétnička

Kroužek Flétnička mohou navštěvovat zájemci o hru na tento hudební nástroj. Je určen pro úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé žáky. Ti nejlepší pak mohu reprezentovat školu na různých mimoškolních vystoupeních.

Mgr. Hana Grigorová

Hra na klavír

Klavír je jeden z nejvyhledávanějších nástrojů, u kterého můžeme vytvářet harmonii a melodii zároveň.  Kroužek je zaměřen na správné zásady a návyky při hře na klavír a utvoření správné techniky hry. Zaměřujeme se na správné sezení u klavíru,  hraní základních technických prvků – legato, staccato, portamento. Cvičíme orientaci na klaviatuře, v jednoduchém notovém zápisu, hraní  jednoduchých  melodií a skladeb. Důraz klademe na správně postavenou ruku na klaviatuře. Ale hlavně nás to baví, protože zahrát si na klavír vlastní písničku je moc krásné.

Mgr. Leon Vašinka

Družináček I., II.

V tomto školním roce pokračujeme ve školní družině v činnosti kroužku Družináček, který je zaměřen na  výtvarné a pracovní činnosti. Děti tak rozvíjejí obratnost, zručnost, přesnost, jemnou motoriku a estetické cítění.

Miluše Košinarová, Iveta Johnová

Vybíjená

Vybíjená je pro děti od 2. do 5. třídy. Naučíme se nová pravidla, budeme trénovat přihrávky, hody, správné zacházení s míčem. Je to týmová hra, proto bude fajn, když se ti mladší něco naučí od těch starších a ti starší se zase naučí toleranci k mladším. Jde o vzájemnou spolupráci.

Miluše Košinarová

KNOT (Kroužek nezávislé organizované turistiky)

V letošním školním roce zahájil činnost dopravní kroužek v kombinaci s turistickými aktivitami, které budeme organizovat vždy jednou měsíčně, o víkendu. Součástí bude také krátké teoretické setkání, kde se seznámíme se zmíněnou tematikou. V rámci teoretické části se sejdeme jednou za měsíc na 1 vyučovací hodinu (cca 45 minut). Zde budeme kombinovat informace o cyklistice a dopravních předpisech s informacemi o horách a bezpečném pobytu na horách, zopakujeme si první pomoc a ošetření zranění, která se při těchto aktivitách mohou objevit. V zimních měsících se budeme okrajově věnovat lyžování. Termín praktické části přizpůsobíme aktuálnímu počasí, nicméně se bude jednat o celodenní víkendovou aktivitu pro zájemce, kteří budou mít chuť někam vyrazit a nesedět jen doma. V předběžném plánu máme 3 výlety na kolech, 6 výletů do našich blízkých pohoří (Beskydy, Jeseníky) a jeden celodenní zájezd na Kopřivnou – lyžování (v případě zájmu a příznivých podmínek). S přesným plánem výletu budou žáci vždy seznámeni ve škole.

Mgr. Jakub Machel

Deskové hry

Klub zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Kromě různých deskových her je pozornost také věnována hádankám, rébusům, křížovkám, zábavným kvízům. Důležitou součástí je vyhodnocování jednotlivých aktivit, respektování pravidel, rozvoj spolupráce, čestnost.

 Mgr. Jakub Machel

Sportovní hry

Kroužek sportovních her probíhá každé pondělí v době od 14:45 do 15:45 v tělocvičně ZŠ. Sportovní hry jsou určeny pro zájemce z řad chlapců i dívek vyššího stupně a náplň tvoří převážně nejpopulárnější míčové a kolektivní hry. Během roku žáci získají základy florbalu, fotbalu, basketbalu, házené a některých netradičních her jako je softball či ringo. Program hodin bude veden převážně herní formou.

 Mgr. Jakub Machel

Paličkování

Kroužek paličkování je určen žákům prvního stupně, kteří mají zájem o ruční práci. Postupně se budeme seznamovat s jednotlivými technikami a již v období adventu upaličkujeme první zvoneček.

Mgr. Tereza Pethsová