Zájmová činnost

Pěvecký sbor IV. – IX. čtvrtek 1400 – 1500 Mgr. Vladimíra Jašková
Angličtina  hrou I. úterý 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová
Angličtina  II. – III. středa  1400 – 1445 Mgr. Magda Krupová
eTwinning V. a VII. středa 1400 – 1500 Mgr. Klára Střížová
eTwinning (ŠD) III. čtvrtek 1300 – 1400 Iveta Johnová
Povídej si se mnou I. – II. úterý  1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová
Povídej si se mnou I. – II. středa  0700 – 0745 Mgr. Klára Střížová
Povídej si se mnou I. – II. pondělí 1200 – 1245 Mgr. Ivana Kořistková
Povídej si se mnou I. a MŠ pondělí 1300 – 1630 PaedDr. Ivana Pavlíková
Žárovka VI. – IX. pondělí 0715 – 0755 Mgr. Ivana Vaňková
Žárovička  II. – V. úterý 0715 – 0755 Mgr. Klára Střížová
Flétna pokročilí II. – V. pondělí 1315 – 1400 Mgr. Magda Krupová
Flétna začátečníci II. – V. úterý 1300 – 1330 Mgr. Magda Krupová
Kašpaři II. – V. pondělí  1400 – 1500 Mgr. Ludmila Volná
Paličkování II. – IX. pondělí 1300 – 1430 Mgr. Tereza Pethsová
Sportovní hry VI. – IX. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Jakub Machel
Školní televize VI. – IX. úterý 1400 – 1500 Mgr. Jakub Machel
Robotika (ŠD) II. – V. od listopadu Lenka Havlásková
Keramika (ŠD)
I. – II. úterý 1300 – 1400 Jana Lhotská
Keramika (ŠD) III. – IV. středa  1400 – 1500 Stanislava Čechová
Modelářský kroužek V . – IX. středa 1400 – 1500 Mgr. Leon Vašinka
Vaření II. – V. úterý 1300 – 1430 Šárka Petlachová
Rybářský kroužek I. – IX. pátek  1300 – 1400 Luděk Pater
KNOT I. – IX. sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel

Mgr. Jana Divilová

Kytara individuálně dle zájmu dětí Luděk Pater
Hra na klavír individuálně dle zájmu dětí Mgr. Leon Vašinka

Pěvecký sbor

Pěvecký kroužek je určen všem žákům od 4. do 9. třídy, kteří rádi zpívají. V kroužku se děti učí správné intonaci, práci s dechem, rozšiřují si hlasový rozsah. Děti pravidelně zpívají jak při slavnostních příležitostech ve škole, tak i obecních akcích pro rodiče, seniory a veřejnost. Někteří žáci zpívají také sólově a účastní se regionálních soutěží. Repertoár je zaměřen na písničky z pohádek, písně lidové i současné populární hity.

Mgr. Vladimíra Jašková

Angličtina hrou

Nabízíme angličtinu těm nejmenším z naší školy – prvňáčkům. Děti se seznámí s angličtinou pomocí říkadel, her a písniček – přirozenou a hravou formou. Chceme vzbudit u dětí zájem o tento krásný a přitom tak užitečný jazyk.

Mgr. Michaela Špičáková

Angličtina pro 2. a 3. třídu

Kroužek angličtiny pro 2. a 3. třídu je tvořen tak, aby dětem v těchto věkových skupinách poskytl základy anglického jazyka prostřednictvím zábavy, her, písniček a interaktivního učení. Děti se naučí základní slova a fráze, které jim pomohou komunikovat v běžných situacích a díky hraní her a zpívání písniček si procvičí výslovnost a porozumění anglickému jazyku.

Mgr. Magda Krupová

eTwinning

Kroužek Projektová angličtina je určen žákům 5. až 7. třídy. Žáci budou spolupracovat virtuálně na projektu se zahraniční školou. Veškeré aktivity se budou plnit v anglickém jazyce, žáci se také zdokonalí v ICT nástrojích. Poznají cizí jazyk a práci na počítači z jiného úhlu pohledu. I v letošním školním roce budeme využívat novou jazykovou učebnu.

Mgr. Klára Střížová

Povídej si se mnou

V období šestého roku, tedy v době zahájení školní docházky, by mělo dítě používat při komunikaci okolo tří tisíc slov, chápat i plnit složitější příkazy. Je to doba, kdy již má zvládat správnou výslovnost většiny hlásek. U některých dětí však přetrvává výslovnost nesprávná. Děti většinou nezvládají sykavky (c, s, z, č, š, ž) a vibranty (r, ř). V rámci kroužku Povídej si se mnou se budeme snažit rozvíjet komunikační schopnosti zejména u dětí 1. třídy, které nenavštěvují logopeda. Péče bude prolínat také do jednotlivých vyučovacích hodin, kde se budeme snažit pozitivně ovlivňovat řečový vývoj a zlepšovat komunikační schopnosti všech prvňáčků.

Mgr. Ivana Kořistková

Žákovská rada „Žárovka“ a „Žárovička“

Volení zástupci tříd se scházejí pravidelně – 1. i 2. stupeň každé pondělí ráno před vyučováním. Během 45 minut zazní spousta návrhů, názorů a podnětů. Žáci se učí samostatnosti, zkoušejí si své organizační dovednosti, aktivně se podílejí na chodu školy. Je skvělé, když se akce podaří a je zároveň i velmi zodpovědné poučit se z nedostatků a chyb.

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Klára Střížová

Flétna

Kroužek Flétnička mohou navštěvovat zájemci o hru na tento hudební nástroj. Je určen pro úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé žáky. Ti nejlepší pak mohu reprezentovat školu na různých mimoškolních vystoupeních.

Mgr. Magda Krupová

Kašpaři

V dramatickém kroužku budeme rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat plynulost řeči. Také se seznámíme se základy jevištního pohybu. To vše s pomocí improvizace, pantomimy a dalších pohybově-dramatických cvičení. Žáci budou pracovat skupinově (např. při hraní etud) i individuálně (při recitaci básní). Společně půjdeme cestou, na jejímž konci na nás čeká vystoupení před vyprodaným sálem.

Mgr. Ludmila Volná

Keramika

Kroužek je určen zájemcům o modelování z keramické hmoty. Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Děti si v průběhu našeho kroužku vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje  máme k dispozici, děti tak na kroužek nic nepotřebují. Na začátku hodiny si představíme výrobek, který se bude danou hodinu vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce. Děti společně krok po kroku vytvářejí finální výrobek. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo, kde budou výrobky jeden týden schnout. Následující týden si děti výrobky nabarví speciálními barvami. V případě většího zájmu budou děti rozděleny do skupin v sudém a lichém týdnu.

Jana Lhotská

Paličkování

Od letošního školního roku se kroužek rozdělil na pokročilé a na žáky, kteří přišli na chuť této nelehké technice až letos, tedy na začátečníky. Koho neodradí případné počáteční neúspěchy,  dočká se na konci celé práce  jedinečného a originálního dárku či dekorace.

Mgr. Tereza Pethsová

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek je určen pro žáky V. – IX. třídy. Žáci se seznamují se základními materiály, osvojují si pracovní konstrukční postupy a práci s ručním nářadím v dílnách. Kroužek je zaměřen na konstrukci letadel a částečně je probírána i fyzika letu. Hlavní je ale radost, kterou nám létání s modely přináší, zábava v tělocvičně či na louce a v neposlední řadě soutěže žáků – modelářů. V naší činnosti nás podporuje předseda LMK Minerva Opava Ing. Jiří Hřivnáč (http://www.lmkop.cz), kterému děkujeme za rady a technickou podporu. Rovněž děkujeme vedení obcí Holasovice a Neplachovice za zakoupení potřebného materiálu.

Mgr. Leon Vašinka

Vaření

V kroužku Vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – pomazánky, polévky, hlavní jídla, saláty a moučníky. Během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. Po přípravě jídla děti své kuchařské výtvory společně snědí.

Šárka Petlachová

Sportovní hry

Kroužek sportovních her probíhá každé čtvrtek v době od 14:00 do 15:00 v tělocvičně ZŠ. Sportovní hry jsou určeny pro zájemce z řad chlapců i dívek vyššího stupně a náplň tvoří převážně nejpopulárnější míčové a kolektivní hry. Během roku žáci získají základy florbalu, fotbalu, basketbalu, házené a některých netradičních her jako je softball či ringo. Program hodin bude veden převážně herní formou.

 Mgr. Jakub Machel

Školní televize

Kroužek se bude zaměřovat především na zprostředkování informací ze života školy pomocí digitálních technologií. Práce žáků bude spočívat v pořizování digitálních materiálů, tedy pořizování fotek, videí a zvukových záznamů především z akcí, kterých se naše škola zúčastní, jejich následné zpracování a umístění na žákovský web. Jeho tvorbu a správu budou mít na starosti rovněž naši žáci a bude k navštívení přes webové stránky naší školy.
Mgr. Jakub Machel

Robotika

Kroužek robotiky je určen pro žáky II.-V. třídy. V kroužku se žáci seznámí se základy programování robotické včelky Bee-Bot a s Ozoboty. Dále se v kroužku naučíme, kde všude se roboti v našem okolí nacházejí a jak nám pomáhají a jak se dají ovládat. Nejprve nám postačí jen barevné fixy a papír a později je budeme ovládat pomocí jednoduchého programu v tabletu. Díky kroužku budou žáci rozvíjet svou tvořivost, logické uvažování a získají znalosti z oblasti robotiky a programování.

Bc. Lenka Havlásková

Rybářský kroužek

Členové rybářského kroužku se scházejí každý pátek od 13.00 do 14.30 hodin. A to buď v prostorách školy, nebo mají k dispozici chatku u rybníku pana Vaňka, kam vyrážejí za příznivého počasí, neboť o „přírodě se toho nejvíce dozví právě v přírodě“. Mimo to mají mladí rybáři k dispozici také školní tělocvičnu, kde se zdokonalují v rybolovné technice a učebnu fyziky, kde se blíže seznamují nejen s poznáváním ryb, ale také i ostatních vodních živočichů a rostlin. Pro mladé rybáře se každý rok, a to celostátně za podpory Českého rybářského svazu, pořádá soutěž Zlatá udice, kde uplatní právě znalosti a dovednosti získané v Rybářském kroužku. Naše základní škola nám v tomto vychází vstříc i možností studovat vodní faunu a flóru za pomocí používání učebních pomůcek. Nejlepší členové kroužku tak mají šanci zúčastnit se právě této soutěže a uplatnit zde své nabyté znalosti. Kam až to dotáhnou, záleží už jen na nich.

Luděk Pater

KNOT (Kroužek nezávislé organizované turistiky)

V letošním školním roce zahájil činnost dopravní kroužek v kombinaci s turistickými aktivitami, které budeme organizovat vždy jednou měsíčně, o víkendu. Součástí bude také krátké teoretické setkání, kde se seznámíme se zmíněnou tematikou. V rámci teoretické části se sejdeme jednou za měsíc na 1 vyučovací hodinu (cca 45 minut). Zde budeme kombinovat informace o cyklistice a dopravních předpisech s informacemi o horách a bezpečném pobytu na horách, zopakujeme si první pomoc a ošetření zranění, která se při těchto aktivitách mohou objevit. V zimních měsících se budeme okrajově věnovat lyžování. Termín praktické části přizpůsobíme aktuálnímu počasí, nicméně se bude jednat o celodenní víkendovou aktivitu pro zájemce, kteří budou mít chuť někam vyrazit a nesedět jen doma. V předběžném plánu máme 3 výlety na kolech, 6 výletů do našich blízkých pohoří (Beskydy, Jeseníky) a jeden celodenní zájezd na Kopřivnou – lyžování (v případě zájmu a příznivých podmínek). S přesným plánem výletu budou žáci vždy seznámeni ve škole.

Mgr. Jakub Machel

Kytara

Na naší škole probíhá také kroužek hry na akustickou kytaru. Děti si samy vybírají písničky, které znají a chtějí se je naučit hrát. Postupně se učí od nejjednodušších akordů po ty složitější a stejně tak o hraní různých rytmů. Kroužek probíhá ve všední dny v odpoledních hodinách, vše po domluvě s panem školníkem.

Luděk Pater

Hra na klavír

Klavír je jeden z nejvyhledávanějších nástrojů, u kterého můžeme vytvářet harmonii a melodii zároveň.  Kroužek je zaměřen na správné zásady a návyky při hře na klavír a utvoření správné techniky hry. Zaměřujeme se na správné sezení u klavíru,  hraní základních technických prvků – legato, staccato, portamento. Cvičíme orientaci na klaviatuře, v jednoduchém notovém zápisu, hraní  jednoduchých  melodií a skladeb. Důraz klademe na správně postavenou ruku na klaviatuře. Ale hlavně nás to baví, protože zahrát si na klavír vlastní písničku je moc krásné.

Mgr. Leon Vašinka