Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Digitální učební materiály

01 Přírodopis

01 Český jazyk a literatura

02 Český jazyk a literatura

02 Fyzika

03 Anglický jazyk

04 Dějepis

05 Dějepis

06 Fyzika

07 Vlastivěda

08 Přírodověda

09 Český jazyk a literatura

10 Matematika

11 Český jazyk a literatura

12 Vlastivěda

13 Český jazyk a literatura

14 Přírodopis

15 Přírodopis

16 Výchova k občanství

17 Hudební výchova

18 Český jazyk a literatura

19 Výchova k občanství

20 Matematika

21 Matematika

22 Dějepis

23 Anglický jazyk

24 Chemie