Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Mimoškolní činnost

Název kroužku Třída Den Hodina  Vedoucí kroužku
Střelecký kroužek II. – IX. úterý 1600 – 1730 Pavel Vaněk
Rytmika II. – V. úterý 1500 – 1600 Jitka Schoppiková                Jana Pietroňová
Florbal II. – IX. pondělí 1600 – 1800 FIT Sports Club
Sportovní gymnastika II. – IX. čtvrtek 1430 – 1530 Gabriela Heiderová

Střelecký kroužek

Střelecký kroužek bude probíhat každé úterý v tělocvičně školy od 16.00 – 17.30 hodin. V rámci tréninku si děti osvojí zásady bezpečného zacházení se zbraněmi, naučí se zodpovědnosti, disciplíně, budou se účastnit střeleckých závodů.

Pavel Vaněk


Rytmika

Každé úterý probíhá v tělocvičně  od 15.00 – 16.00 hodin kroužek Rytmiky. Děvčata z 1. stupně se zde učí ladnému pohybu, správnému držení těla, rozvíjejí své cítění pro rytmus. S nacvičenými tanečky reprezentují školu v místě i v jejím okolí. Vystupovali jsme v Opavě, Krnově, zúčastňujeme se přehlídek pódiových skladeb, akademií a dalších akcí pořádaných pro místní občany. Tento kroužek má mnoho letou tradici a vystřídalo se v něm velké množství děvčat, zpočátku i několik chlapců.

 Jitka Schoppiková, Jana Pietroňová


Soutěžní florbal

I v letošním školním roce se otevřel závodní florbal pro malé i velké, kteří mají rádi kolektivní sport. Tréninky probíhají každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin. Rádi bychom, aby si děti vyzkoušely možnost hrát i vyšší Moravskoslezskou soutěž, proto mohou taktéž trénovat v Opavě na ZŠ E. Beneše. Cílem této aktivity je vytvoření týmu Neplachovic, který by se účastnil okresních soutěží a reprezentoval školu i obec.

Trenéři FIT Sports Clubu

Kontakt:
tel: 731 722 606 (využívejte v době od 9.30 –12.00 hodin a 14.00 –15.00 hodin)

email:info@fitsports.cz , lmisickova@post.cz

Více na: www.fitsports.cz


Sportovní gymnastika

Každý čtvrtek probíhá v tělocvičně  od 14.30 do 15.30 hodin Sporotvní gymnastika dětí – Špičková Opava. Cílem je propojení tělesného a duševního vývoje dítěte, zdokonalení koordinace, udržení rovnováhy, orientace v prostoru.

Drahoslava Špičková, Gabriela Heiderová