Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Mimoškolní činnost

Název kroužku Třída Den Hodina  Vedoucí kroužku
Střelecký kroužek II. – IX. úterý 1600 – 1730 Pavel Vaněk
Rytmika I. – V. úterý 1445 – 1545 Jitka Schoppiková                Jana Pietroňová                Marie Černohorská
Gymnastika I. – V. pátek 1330 – 1430 Lenka Šebelová
Rybářský kroužek I. – IX. pátek 1300 – 1430 Luděk Pater
Florbal II. – IX. pondělí 1600 – 1800 FIT Sports Club

Střelecký kroužek

Střelecký kroužek bude probíhat každé úterý v tělocvičně školy od 16.00 – 17.30 hodin. V rámci tréninku si děti osvojí zásady bezpečného zacházení se zbraněmi, naučí se zodpovědnosti, disciplíně, budou se účastnit střeleckých závodů.

Pavel Vaněk


Rytmika

Každé úterý probíhá v tělocvičně  od 14.45 – 15.45 hodin kroužek Rytmiky. Děvčata z 1. stupně se zde učí ladnému pohybu, správnému držení těla, rozvíjejí své cítění pro rytmus. S nacvičenými tanečky reprezentují školu v místě i v jejím okolí. Vystupovali jsme v Opavě, Krnově, zúčastňujeme se přehlídek pódiových skladeb, akademií a dalších akcí pořádaných pro místní občany. Tento kroužek má mnoho letou tradici a vystřídalo se v něm velké množství děvčat, zpočátku i několik chlapců.

 Jitka Schoppiková, Jana Pietroňová, Marie Černohorská


Gymnastický kroužek

V pátek od 13.30 – 14.30 probíhá pro žáky nižšího stupně sportovní kroužek, ve kterém se děti naučí základy gymnastiky. Děti se  zdokonalují ve správném držení a zpevnění těla, rozvíjejí si všestranné pohybové základy a koordinační schopnosti. Proto je gymnastika základem pro většinu sportovních aktivit. Cílem kroužku je reprezentovat školu na gymnastických soutěžích. Všichni jste srdečně zváni. Budu se moc těšit.

Lenka Šebelová, kvalifikovaná trenérka gymnastiky


Rybářský kroužek

Členové rybářského kroužku se scházejí každý pátek od 13.00 do 14.30 hodin. A to buď v prostorách školy, nebo mají k dispozici chatku u rybníku pana Vaňka, kam vyrážejí za příznivého počasí, neboť o „přírodě se toho nejvíce dozví právě v přírodě“. Mimo to mají mladí rybáři k dispozici také školní tělocvičnu, kde se zdokonalují v rybolovné technice a učebnu fyziky, kde se blíže seznamují nejen s poznáváním ryb, ale také i ostatních vodních živočichů a rostlin. Pro mladé rybáře se každý rok, a to celostátně za podpory Českého rybářského svazu, pořádá soutěž Zlatá udice, kde uplatní právě znalosti a dovednosti získané v Rybářském kroužku. Naše základní škola nám v tomto vychází vstříc i možností studovat vodní faunu a flóru za pomocí používání učebních pomůcek. Nejlepší členové kroužku tak mají šanci zúčastnit se právě této soutěže a uplatnit zde své nabyté znalosti. Kam až to dotáhnou, záleží už jen na nich.

Luděk Pater


Soutěžní florbal

I v letošním školním roce se otevřel závodní florbal pro malé i velké, kteří mají rádi kolektivní sport. Tréninky probíhají každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin. Rádi bychom, aby si děti vyzkoušely možnost hrát i vyšší Moravskoslezskou soutěž, proto mohou taktéž trénovat v Opavě na ZŠ E. Beneše. Cílem této aktivity je vytvoření týmu Neplachovic, který by se účastnil okresních soutěží a reprezentoval školu i obec.

Trenéři FIT Sports Clubu

Kontakt:
tel: 731 722 606 (využívejte v době od 9.30 –12.00 hodin a 14.00 –15.00 hodin)

email:info@fitsports.cz , lmisickova@post.cz

Více na: www.fitsports.cz