Školní družina

Umístění a vybavení školní družiny

Školní družina se nachází v budově C základní školy. Má samostatný vchod, v prvním patře jsou čtyři herny. Stravování probíhá ve školní jídelně v přízemí, odpoledne je v družině zajištěn pitný režim. Vybavení školní družiny je většinou nové, židle a stoly jsou v jednotlivých hernách ve různých velikostech, na podlaze je z části koberec a odpočinkový kout s křesly a pohovkou. To vše umožňuje dětem vhodně zvolit místo ke svým hrám. Svými výtvory se děti celoročně podílejí na výzdobě družiny a vstupní haly.

Počty dětí a provoz školní družiny

Školní družinu navštěvuje 120 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř oddělení s maximálním počtem 30 žáků.
Ranní provoz je zajišťován od 6:00 do 8:00 hodin, odpolední od 11.30 do 16:30 hodin. Do ranní družiny mohou docházet všichni dojíždějící žáci.

Úplata ve školní družině

Výše roční úplaty ve školní družině ve školním roce 2022/2023  činí 500,- Kč na jednoho žáka s pravidelnou denní docházkou. Preferujeme bezhotovostní platbu. Roční výše úplaty na jednoho žáka vychází z měsíční částky ve výši 50,- Kč, která je násobena počtem měsíců, ve kterých bude žák navštěvovat školní družinu (např. při přestupu z jiné školy v průběhu školního roku). Splatnost úplaty je do 30. 9. 2023. Dle individuální dohody lze úplatu rozdělit do více splátek.

Činnost školní družiny

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, rozvíjení vědomostí získaných ve škole vhodně zvolenými aktivitami (soutěže, společenské a didaktické hry, vycházky přírodou, vesnicí, pobytem na hřišti). Školní družina není pokračováním školního vzdělávání, má svá specifika, která ji od školy odlišují. Hry a spontánní činnost bývají rušnější, což nelze považovat za nekázeň, ale za možnou relaxaci po soustředění se ve vyučování.
Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu s názvem HRAJ SI, MYSLI, POZNÁVEJ…Všemi činnostmi se prolínají klíčové kompetence, které jsou rozpracovány podle ročních období do  tematických okruhů.

Spolupráce školní družiny s jinými subjekty

  •  Obecní úřad Neplachovice a Obecní úřad Holasovice – příprava programu na vítání občánků
  •  vystoupení v klubu důchodců
  •  návštěva knihovny v Holasovicích
  •  spolupráce s místními spolky – AVZO TSČ ČR – základní organizace Neplachovice, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol,  Český zahrádkářský svaz – základní organizace Neplachovice
  •  exkurze v moštárně v Holasovicích spojená s ochutnávkou moštu
  •  výstava dětských prací u příležitosti Adventu na zámku, Dne otevřených dveří ve škole apod.
  •  vystoupení u dalších příležitostí, např. otevření sezóny na sportovním hřišti v Neplachovicích apod.

IMG_20220628_121741[1] (1)