Žákovská rada Žárovka a Žárovička

Složení žákovské rady ve školním roce 2023/2024

II. třída
Karolína Nopová
Antonín Vaněk
III. A David Sglunda
Lukáš Sglunda
Lucie Richtová
  Agáta Uvírová
III. B Karolína Kohutová
Valentýna Krupová
Natálie Lišková
Jiří Peths
Zoey Šoltysová
Adéla Vašicová
IV. třída Vendula Antalová
Tina Chudybová
Valérie Koritarová
Šarlota Kubánková
Beáta Pešková
Gabriela Urbanská
V. třída Kryštof Cahlík
  Dorota Haferníková
Martin Heisig
VI. A
Anna Hrochová
  Natálie Polová
VI. B
Nikola Urbaníková
Jonáš Vávra
VII. A Veronika Doleželová
  Karolína Halešová
VII. B
Ellen Kořistková
Karolína Lutzká
Antonín Volný
VIII. A Kateřina Matýsková
Klára Polanská
VIII. B Kryštof Haferník
Valerie Kmentová
IX. A Vanesa Dušková
Mikuláš Serdel
IX. B  Edita Stavařová
Koordinátorky žákovské rady: Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Klára Střížová

Žákovská rada řeší problémy týkající se výuky, školního prostředí, zajímá se o školní projekty, které probíhají i na jiných školách. Je to aktivní a přirozená forma, jak ukázat žákům odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. Do žákovské rady jsou demokraticky voleni zástupci jednotlivých tříd.

Žáci by měli:

  • učit se jednání s vedoucími pracovníky
  • mít odpovědnost za podané návrhy
  • mít odpovědnost za plnění přijatých úkolů
  • rozvíjet demokratické myšlení
  • připomínkovat, popř. podávat návrhy na doplnění školního řádu

Koordinátorky mají na starost:

  • volby do žákovské rady
  • svolávání schůzek žákovské rady
  • komunikaci s jednotlivými žáky, učiteli, ředitelkou školy

Schůzky žákovské rady:

  •  pondělí 7:15 – 7:55
  • úterý 7:15 – 7:55