Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Žákovská rada Žárovka

Složení žákovské rady ve školním roce 2018/2019

II. třída: Veronika Doleželová
Antonín Volný
III. třída: Alexandra Curylová
  Ludmila Krpcová
Kateřina Matýsková
 
IV. třída: Vanesa Dušková
Anna Kořistková 
  Aneta Nováková
Mikuláš Serdel
 
V. třída: Anežka Bajtková
  Viktor Matýsek
  Viktorie Švachová
Adéla Tenglerová
   
VI. A: Kateřina Kořistková
  Adéla Polišenská
  Aneta Skladanová
 
VI. B: Aneta Melarová
Adam Moša
  Patrik Witoszek
   
VII. A: Adéla Kramná
  Eliška Šišmová
  Nikol Vrbická
   
VII. B: Stella Bucháčková
Alexandr Fojtík
  Juĺie Vávrová
   
VIII. třída: Kateřina Barošová
Eliška Bartošová
  Viktorie Serdelová
   
IX. třída: Karolína Fiedlerová
  Petr Matýsek
Koordinátorky žákovské rady: Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Klára Střížová

Žákovská rada řeší problémy týkající se výuky, školního prostředí, zajímá se o školní projekty, které probíhají i na jiných školách. Je to aktivní a přirozená forma, jak ukázat žákům odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. Do žákovské rady jsou demokraticky voleni zástupci jednotlivých tříd.

Žáci by měli:

  • učit se jednání s vedoucími pracovníky
  • mít odpovědnost za podané návrhy
  • mít odpovědnost za plnění přijatých úkolů
  • rozvíjet demokratické myšlení
  • připomínkovat, popř. podávat návrhy na doplnění školního řádu

Koordinátorky mají na starost:

  • volby do žákovské rady
  • svolávání schůzek žákovské rady
  • komunikaci s jednotlivými žáky, učiteli, ředitelkou školy

Schůzky žákovské rady:

  •  pondělí  7:15 – 7:55