Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Žákovská rada Žárovka

Složení žákovské rady ve školním roce 2020/2021

II. třída
Justýna Agelová
Tobiáš Dušek
III. třída
Natálie Polová
  Nikola Urbaníková
Sofie Uvírová
IV. třída
Veronika Doleželová
Antonín Volný
V. třída
Alexandra Curylová
  Ludmila Volná
VI. A
Vanesa Dušková
  Miluláš Serdel
VI. B
Edita Stavařová
VII. A Anežka Bajtková
  Andrea Chudybová

Adriana Šebelová
VII. B
Adéla Tenglerová
  Nikola Voženílková
VIII. A
Kateřina Kořistková
  Adéla  Polišenská
VIII. B
Adam Moša
  Patrik Witoszek
IX. A
Aneta Szotkowská
David Švrček
 IX. B  Stella Marie Bucháčková
Aneta Krusberská
Koordinátorky žákovské rady: Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Ludmila Volná

Žákovská rada řeší problémy týkající se výuky, školního prostředí, zajímá se o školní projekty, které probíhají i na jiných školách. Je to aktivní a přirozená forma, jak ukázat žákům odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. Do žákovské rady jsou demokraticky voleni zástupci jednotlivých tříd.

Žáci by měli:

  • učit se jednání s vedoucími pracovníky
  • mít odpovědnost za podané návrhy
  • mít odpovědnost za plnění přijatých úkolů
  • rozvíjet demokratické myšlení
  • připomínkovat, popř. podávat návrhy na doplnění školního řádu

Koordinátorky mají na starost:

  • volby do žákovské rady
  • svolávání schůzek žákovské rady
  • komunikaci s jednotlivými žáky, učiteli, ředitelkou školy

Schůzky žákovské rady:

  •  pondělí  7:15 – 7:55