Žákovská rada Žárovka

Složení žákovské rady ve školním roce 2017/2018

II. třída: Alexandra Curylová
Ludmila Krpcová
Kateřina Matýsková
III. třída: Alžběta Exnerová
Anna Kořistková
Natálie Nováčková
Mikuláš Serdel
IV. třída: Anežka Bajtková
Jakub Čech
Viktor Matýsek
Adéla Tenglerová
 
V. třída: Markéta Ambrůzová
Tereza Bilíková
  Karolína Francková
  Kateřina Kořistková
  Josef Lubeník
   
VI. A: Eliška Doleželová
Eliška Šišmová
David Švrček
   
VI. B: Tadeáš Bajtek
  Alexandr Fojtík
  Julie Vávrová
   
VII. třída: Klára Cekotová
Zuzana Kaděrová
  Rozálie Muráňová
   
VIII. třída: Jan Camfrla
Petr Matýsek
   
IX. třída: Lucie Havlásková
  Pavla Kaděrová
Denisa Štefková
Koordinátorky žákovské rady: Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Klára Střížová

Žákovská rada řeší problémy týkající se výuky, školního prostředí, zajímá se o školní projekty, které probíhají i na jiných školách. Je to aktivní a přirozená forma, jak ukázat žákům odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. Do žákovské rady jsou demokraticky voleni zástupci jednotlivých tříd.

Žáci by měli:

  • učit se jednání s vedoucími pracovníky
  • mít odpovědnost za podané návrhy
  • mít odpovědnost za plnění přijatých úkolů
  • rozvíjet demokratické myšlení
  • připomínkovat, popř. podávat návrhy na doplnění školního řádu

Koordinátorky mají na starost:

  • volby do žákovské rady
  • svolávání schůzek žákovské rady
  • komunikaci s jednotlivými žáky, učiteli, ředitelkou školy

Schůzky žákovské rady:

  •  pondělí  7:15 – 7:55