Den Země – 1. A, 1. B

Zajímavý program si na Den Země pro naše prvňáčky připravili zástupci Zemědělského družstva Hraničář Loděnice. Ve čtvrtek 25. dubna jsme přijali pozvání k návštěvě kravína. Objektem nás provázel pan Ing. Václav Agel. Děti zde měly možnost z bezprostřední blízkosti pozorovat krávy. Sledování dobytka doprovázela spousta dotazů, na které pan Agel trpělivě odpovídal. Potom se žáčci přesunuli k telátkům. Možnost pohladit si je se stala pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Stejně tak vyzkoušení si domečku pro telátka. Posledním prozkoumávaným objektem byla hala s krmivem. Zájemci si mohli vzít do ruky šrot i senáž.
Páteční dopoledne 26. dubna strávili prvňáčci přímo v zemědělském družstvu. V zasedací místnosti je opět uvítal pan Agel spolu s ředitelem družstva Ing. Tomášem Kramným. O děti se postarala paní Vlaďka Schreierová, která jim připravila čaj. V příjemném prostředí žáčci namalovali darovanými pastelkami krásné obrázky. Svými uměleckými díly pak vyzdobili chodby družstva. Druhá část programu probíhala ve venkovním areálu. Zde byla připravena zemědělská technika – kombajn, malý traktor, velký traktor, desta, řezačka a nakladač. Stroje si děti nejen prohlédly, ale mohly si také vyzkoušet, jak se v nich sedí či jak některé z nich troubí. Děti se během těchto dvou podnětných dnů seznámily s prací, jejímž jádrem je pěstování plodin a chov domácích zvířat. Vzhledem k jejich nadšení je možné, že někteří z nich udělali první krůčky na cestě, která se bude vinout jejich životem.

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Hana Grigorová