Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Adaptační výlet žáků šestých tříd

Hned začátkem školního roku vyrazily obě šesté třídy na společný adaptační den do Sosnové. V rodinné firmě Vitaminátor pro ně byl připraven program zaměřený na poznávání přírody. Po krátkém  úvodu a ochutnání čerstvé jablečné šťávy jsme všichni společně vyrazili na Sadařovu naučnou stezku. Čekaly nás úkoly, poznávačky a hádanky, které všichni dobře zvládli. Zůstal čas i na dovádění v lanovém centru a opékání špekáčků. Hlavně si ale všichni šesťáci společný čas užili, seznámili se s novými spolužáky a navzájem se poznali. Velký dík patří paní učitelce Schreierové za organizaci, vedení školy a SRŠ za finanční podporu.

Mgr. Jana Divilová, Mgr. Radek Hnilica