Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Google učebna, sdílený disk

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci zavádíme postupně pro žáky 2. stupně online práci v Google Classroom (učebně), která bude doplňovat výuku ve škole. Je to z důvodu přípravy na případné uzavření školy a přechod na distanční výuku. Tyto zadané úkoly v Google Classroom budou hodnoceny známkou a zařazeny do klasifikace. Žáci jsou o všem informováni.

Zároveň bude od 24. 9. 2020 pro všechny žáky školy (1. – 9. ročník.)  nepřítomné ve výuce obnovena na již známém sdíleném disku složka DOMÁCÍ VÝUKA , do které budou vyučující vkládat informace o probraném učivu v jednotlivých vyučovacích hodinách.

Přímý odkaz na sdílený disk:

 https://drive.google.com/drive/folders/1XuIElVcs-NR-nSzAW4aU1coyogW4msTN?usp=sharin