Adaptační program pro 6. třídu

Slunečné letní počasí, profesionální přístup lektorek, nadšené a spokojené tváře šesťáků – to vše provázelo páteční adaptační program pro 32 žáků VI. třídy. V příjemném prostředí neplachovické střelnice proběhl 9. září adaptační kurz. V minulých letech jsme s dětmi vyjížděli do Krnova, do nízkoprahového klubu Karavan, letos přijely zkušené lektorky ze sdružení Eurotopia za námi. Připravily řadu soutěží zaměřených na to, aby se nová třída (složená z místních žáků a nově příchozích ze ZŠ Brumovice) stmelila, naučila se spolupracovat, seznámila se s novým třídním učitelem, Jakubem Machelem. Nebyla nouze o legrační situace a zajímavé sportovní výkony. Děti si vytvořily pravidla třídy, otestovaly svou paměť a závěrem zhodnotily program vyplněním ankety. Držíme palce, aby se utvořil prima  kolektiv a doufáme, že adaptační program k tomu přispěl.

                                                                 Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence