Animační programy v Opavě

Je příjemné, když nekonečné hodiny a dny školního vyučování „naruší“ mimořádná událost. Taková akce čekala šesťáky v úterý 28. dubna. Ráno jsme se sešli na nádraží, každý si koupil svou jízdenku (už toto bylo pro některé velmi nezvyklé) a po krátkém čekání na zpožděný vlak jsme vyrazili do Opavy. Protože jsme velká třída, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna vstoupila do Obecního domu, kde se v expozici „Cesta města“ zúčastnila animačního programu o pravěku. Děti si zopakovaly vědomosti o této době, zahrály si na archeology – vykopaly předměty, které zkoumaly, skládaly obraz pravěkého umělce a nakonec se ozdobily vlastnoručně vyrobeným náhrdelníkem, jenž jim zůstal na památku.

Druhá skupina mezitím v Domě umění poznávala výtvarného umělce, krále pop-artu, Andyho Warhola v rámci animačního programu „Patnáct minut slávy“. Kromě vstřebávání informací o životě a díle tohoto malíře se žáci pokusili o vlastní tvorbu a nakonec si užili ne patnáct, ale z důvodů časové tísně asi jen deset minut slávy – viz fotografie. Pak se musely obě skupiny vystřídat, ovšem během rychlého přesunu městem jsme k všeobecné spokojenosti stihli navštívit i jedno „hladové“ okno.

Celá akce splnila svůj účel. Žáci si vyzkoušeli jiné způsoby seznamování se s novými poznatky, s nezvyklým prostředím, museli reagovat na jiné situace. A teď se už těšíme na další událost – školní výlet!

Mgr. Blažena Wertichová