Badatelská konference 2019

Hlavní náplní přírodopisného kroužku je pomocí experimentů objevit fungování přírodních, fyzikálních i chemických dějů. Objevujeme dvojím způsobem. Tím prvním je krátkodobý experiment, kdy se dlouhé minuty příprav promění v několika vteřinový výsledek. Druhým a časově náročnějším způsobem je bádání. V letošním roce jsme bádali hned dvakrát. Není tajemstvím, že už nějakou dobu chováme žížaly. Jedná se o vyšlechtěný druh kalifornských žížal sloužících k vermikompostování. Naším cílem bylo zjistit, zda toto vermikompostování má skutečně tak blahodárné účinky na růst rostlin. Druhým badatelským projektem bylo měření hodnot oxidu uhličitého, vlhkosti vzduchu a teploty ve třídách v průběhu vyučování. Tyto hodnoty jsme posléze porovnávali s doporučenými hodnotami pro vyučování. S oběma projekty jsme již tradičně vyrazili na badatelskou konferenci na Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského do Ostravy, abychom prezentovali naše bádání. Sice jsme letos na pomyslné bedně nestáli, ale věřím, že zkušenost z bádání a prezentování práce před širokým publikem a porotou byly i tak zážitkem. Chtěl bych všem členům kroužku poděkovat za jejich přípravu a skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Radek Hnilica