Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Badatelská konference

Ráno 20. 3. 2018 jsme jeli vstříc novým zkušenostem. S projektem INTENZITA HLUKU V OBCI HOLASOVICE A NEPLACHOVICE jsme se vydali ve složení Kateřina Barošová, Klára Cekotová, Karolína Fiedlerová, Eliška Matoušková, Rozálie Quisová, Eliška Rychtová a pan učitel Hnilica obhajovat naši práci na Badatelskou konferenci do Ostravy. Poslouchali jsme každý projekt připravený deseti školami. Po představení všech projektů jsme šli na rychlou prohlídku školy. Viděli jsme pokusy v chemické laboratoři, navštívili jsme i zvířecí koutek, kde si mohli odvážlivci dát na krk hada nebo si vzít do ruky švába. Následoval oběd a konečné vyhodnocení. I přes velkou konkurenci a ještě větší nervozitu jsme obsadili 3. místo.

Eliška Matoušková, VIII. třída

Chtěl bych poděkovat všem jmenovaným a také Julii Vávrové za skvělé zpracování zadaného tématu. I přes časovou tíseň a silnou konkurenci děvčata odvedla skvělou práci.

                                                                                                                                                                                      Mgr. Radek Hnilica