Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Beseda s myslivcem

Ve školním roce 2016/2017 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“ určený pro žáky 1. – 3. třídy. V měsících září a říjnu děti sbíraly ve svém okolí kaštany a žaludy, které přinesly v listopadu do školy. V každé třídě byli nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Do projektu se aktivně zapojilo 32 žáků, kteří přinesli 847 kg kaštanů a 35 kg žaludů. Kaštany byly odvezeny do Býkova, kde se staly pochoutkou daňků, a žaludy obohatily jídelníček našich srnců a srnek.

Součástí projektu se stala beseda s myslivcem. Ve středu 7. listopadu pan Radomír Frank děti seznámil se zvířaty, která žijí v našem okolí. Popsal jejich vzhled, způsob života i stravování. Poutavé vyprávění doplňovaly fotografie zajíců, srnek, bažantů, koroptví, divokých prasat, daňků a jelenů.

Zážitky z uskutečněného projektu žáci namalovali a obrázky si vystavili ve třídě.

                                                                                                                                 Mgr. Ivana Kořistková