Broučci

Kdy vyletěl malý Brouček úplně poprvé? Je tomu už více než sto let! Příběhy svatojánků byly poprvé vydány už v roce 1876 a v průběhu let se staly tak oblíbenými, že se s nimi setkává každá generace dětí.
I my jsme za Broučky vydali, a to do Slezského divadla v Opavě. A opravdu tam byli! Rodina svatojánských broučků – maminka, tatínek, Janinka, kmotříček, kmotříčka, Beruška, Verunka, Verunek a Brouček, který byl neposlušný. Svatojánci konali dobro – a na svátek svatého Jana vylétali noví broučci dobrým lidem svítit na cestu.

Naši školní Broučci si pohádku Jana Karafiáta pochvalovali, v divadle se chovali naprosto ukázkově a v hodinách výtvarné výchovy Broučky dokonce nakreslili.

                                                                                                                                Broučci a Berušky z 1.,2. a 3. třídy