Budoucí prvňáčci objevují školu…

V měsících dubnu a květnu probíhaly na naší škole Školičky pro budoucí prvňáčky. Předškoláci navštívili naši školu celkem třikrát.
První návštěva byla plná objevování, děti se seznámily se svými budoucími spolužáky, ve třídě si zkusily, jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly. Během tohoto odpoledne si hrály nejen na školáky, ale také se podívaly do světa programování a vyzkoušely si práci s Bee-boty.
Druhá školička byla zaměřená na poznávání cizího jazyka. Naši budoucí prvňáčci se seznámili s anglickým jazykem prostřednictvím her a zábavných aktivit.
Poslední návštěva byla věnována pohybu a zábavě. Předškoláci si užili hry v tělocvičně, při kterých si vyzkoušeli své týmové dovednosti a spolupráci.

Na závěr bychom chtěly všem budoucím prvňáčkům poděkovat za jejich nadšení a přístup ke všem úkolům, které na Školičkách plnili. V září se na všechny budeme moc těšit.

Za paní učitelky prvního stupně Mgr. Michaela Špičáková