Canisterapie

V úterý 23. října 2012 proběhla pro žáky prvních tříd beseda o pejscích s Mgr. Magdalenou Šimečkovou v tělocvičně naší školy.

Paní Šimečková dětem předvedla se svými čtyřmi canisterapeutickými psy prvky kynologie, společně si vysvětlili základy psí komunikace a naučili se správně přistupovat k cizímu psovi. Cílem besedy bylo informovat žáky o možném nebezpečí při nevhodném zacházení a přístupu ke psům, eliminovat úrazy dětí způsobené psem a v neposlední řadě poukázat na nutnost zodpovědného přístupu k našim čtyřnohým společníkům.