Celé Česko čte dětem

V letošním školním roce se školní družina zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve.  Množství  informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.  Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích a je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury. Chceme tímto dětem nabídnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst a vychovávat z nich čtenáře. Děti, které hodně a rády čtou, dosahují lepších studijních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními situacemi. K tomu napomáhá také výběr titulů. Jde o knihy, které děti naučí něco dobrého, nutí je k zamyšlení, vyvolávají úsměv na tváři. Nabídka četby je dána věkovou kategorií od 0 – 15 let. V rámci projektu se družina zapojí do čtenářské soutěže KNIHO-REJ. Každý měsíc je organizátory vybrán titul, který se čte a děti po přečtení odpovídají na zadané otázky. Rodiče se mohou s dalšími aktivitami projektu seznámit na webových stránkách https://celeceskoctedetem.cz

Drahoslava Hobžová