Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Čertí škola

Pátého prosince si druháčci a paní učitelka „udělali volno“ a v lavicích usedlo 19 malých čertíků. Nejprve jsme si přečetli pohádku o čertech, kteří způsobili to, že ve dne máme světlo a v noci tmu. Poté jsme společně vymýšleli, doplňovali,  cvičili, malovali autoportréty, tancovali, zpívali o sobě a v neposlední řadě hráli čertovy obrázky. Za odvahu a píli si všichni zasloužili ďábelskou odměnu.

Čertíci z 2. třídy