Cesta k přemýšlivému čtení (RWCT)

Co říct paní učitelce, která na začátku vyučovací hodiny vejde do třídy s medailí, postaví se před tabuli a mlčí? Mimo zpochybnění jejího duševního rozpoložení nezbývá než začít se ptát. V pondělí 25. února se žáci čtvrté třídy ocitli ve výše popsané situaci. Jak se z ní dostali ven? Spustili vodopád otázek. Ptáte se, proč to všechno? Aktivizovat třídu pro vyučování je možné různými způsoby. Kladení otázek, je jedním z nich. Takto se žáci v hodině čtení připojili k tématu Sportovci, vítězové a šampioni. Jací jsou, co dělají, která metafora je nejlépe vystihuje? Zodpovědět tyto dotazy pomocí pětilístku nečinilo žákům obtíže. V další části se pustili do čtení životopisů známých sportovců. I to v sobě skrývalo záludnost. Nestačilo jen číst, přečtené bylo zapotřebí smysluplně převyprávět a, aby toho nebylo málo, zodpovědět doplňující zvídavé otázky spolužáků. Popovídat si s imaginární osobností světa sportu žákům pomohla metoda rybí kost. Nechat takto vzniklý rozhovor pouze na papíře, je škoda. Tak proč jej rovnou nepředvést? Při závěrečném shrnování skrze Vennův diagram se žákům otevřel nový úhel pohledu na život lidí, kteří neměli tolik štěstí, ale o to více vynikli svou vůlí a cílevědomostí. Právě procházka netradičními životními osudy poskytla žákům čtvrté třídy prostor pro přemýšlivé čtení, smysluplné dotazování a kritické shrnování (RWCT).

Mgr. Ludmila Volná