Cizí jazyky pro život

V rámci programu OP VK (Výzva č. 55, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) podal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) grantovou žádost na podporu výuky cizích jazyků na základních školách. Projekt NIDV s názvem „Cizí jazyky pro život“ byl úspěšně přijat. Prioritním cílem projektu je podpořit výuku cizích jazyků na základních školách v České republice (kromě Prahy), a to prostřednictvím rodilých mluvčích (na plný nebo částečný pracovní úvazek; jejich plat je hrazen v rámci schváleného grantu OP VK). Tento projekt je realizován ve školním roce 2014/2015. Francouzský institut v Praze je partnerem projektu pro francouzský jazyk. Přestože jsme vesnická škola s počtem 237 žáků a francouzský jazyk vyučuje paní učitelka Dagmar Bumbálková „jen“ formou zájmového vzdělávání, odpověděli jsme na výzvu NIDV. Ani jsme nedoufali, že budeme do projektu zařazeni. Ale opak se stal pravdou. Zaměstnankyně Francouzského institutu v Praze nám oznámila, že k nám bude docházet francouzský rodilý mluvčí pan Vincent Chenal. A tak k nám každé pondělí přijíždí z Ostravy pan Vincent Chenal a společně s paní učitelkou Bumbálkovou se věnují dětem při jejich cestě za poznáním krásného francouzského jazyka.

PaedDr. Ivana Pavlíková