Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Čtenářské dílny

Pokud by během pátečního dopoledne procházel náhodný návštěvník kolem ztichlé knihovny, určitě by si myslel, že za zavřenými dveřmi je prázdná místnost. Ovšem kdyby mohl prohlédnout dveřmi, zjistil by, že knihovna je zaplněná do posledního místečka. Na židlích, ale i na zemi sedí nebo polehávají žáci a tiše čtou. Čte i paní učitelka. V knihovně právě probíhá dílna čtení.

Proč dílna a proč čtení? V dílně se pracuje – v dílně čtení pracují všichni žáci, nikdo nemá šanci se „ulít“. A čtení je základ všeho – učení, porozumění textu, zlepšování pravopisu, rozvíjení fantazie, rozšiřování slovní zásoby, výstižného vyjadřování. Aby měli žáci práci usnadněnou, mohou si donést knihu dle vlastního výběru. Dvacet minut se tiše čte a pak se povídá nebo píše. Žáci mají určený úkol, např. popsat postavu, prostředí, vztahy mezi postavami nebo napsat postavě dopis. Nakonec společně hodnotí svou práci. Takto probíhaly čtenářské dílny ve čtvrté, šesté a sedmé třídě, připojili se i páťáci. Určitě budeme pokračovat v dílnách čtení i příští rok, naším cílem je přivést k pravidelné četbě co největší počet žáků.

                                                                                                                                             Mgr. Blažena Wertichová