Děkujeme…

Všem, kteří na popud žákovské rady vykonali velký kus záslužné práce. Nakoupili suroviny, zpracovali těsta, napekli, nazdobili, zabalili a prodávali veselé perníčky na Dni obce Neplachovice 10. června 2017. Jejich zásluhou jsme mohli odevzdat rodičům Toníčka Bolíka peněžní částku, která aspoň trochu pomůže.

Mgr. Ivana Vaňková