Den dětí

1. červen se slaví jako Mezinárodní den dětí. Na naší škole jej slavíme pohybem, zábavou a soutěžemi. A protože žáci nejvyšší třídy se již necítí být dětmi, jsou přece již téměř dospělí, mají v režii zábavu pro mladší spolužáky. Aby se na všechny dostalo, začala oslava Dne dětí již 31. května, kdy byli deváťáci „k ruce“ učitelkám mateřské školy. Pomohli zajistit stanoviště pro „školkové“ děti na jejich cestě za ztracenými včelími medvídky.
Další den, 1. června, opustili školní lavice žáci 5. až 8. ročníku, přesunuli se na školní hřiště a podle instrukcí deváťáků, pořadatelů zábavného závodu, ve dvojicích zdolávali určenou trasu a připravené úkoly u živých i „mrtvých“ kontrol. Ti, kteří nejrychleji proběhli trať zámeckým parkem a zalesněným údolím potoka Herličky a nasbírali málo trestných minut za nesplněné disciplíny, byli na závěr odměněni diplomem a sladkostmi. Ale i ti, kteří vzali závod rekreačně, nebyli o odměnu ochuzeni.
V pondělí 4. června dorazili na školní hřiště žáci první až čtvrté třídy a absolvovali podobný závod. Trať byla samozřejmě kratší a úkoly přiměřené. Zatímco starší žáci vzpomínali, jaké osobnosti jsou na bankovkách, počítali zapeklité příklady s banány a třešněmi a určovali jména států podle vlajek, tak jejich mladší spolužáci lovili rybičky, určovali plodiny podle listů a hlásili čísla tísňového volání. Disciplín bylo samozřejmě mnohem víc, děti se u nich pobavily i prověřily své znalosti.
Žáci deváté třídy si zaslouží poděkování za přípravu a provedení závodu a všem dětem přeji, aby každý den prožily radostně jako ten sváteční.

                                                                                                                                             Mgr. Blažena Wertichová