Den dětí

1. června, 2. června, 5. června – Den dětí je oficiálně jen prvního června, ale deváťáci ho připravovali celkem třikrát: 1. června pro mladší žáky, 2. června pro V. – VIII. třídu a v pondělí 5. června pro děti z MŠ v Neplachovicích. Počasí bylo po všechny dny jako na objednávku, vše zorganizováno na jedničku, sladké odměny připraveny. Žáci vybíhali na trasu po dvojicích, běželi přes Hliník, do zámku, starší až do Grundů a zpět. Cestou plnili úkoly na deseti stanovištích – např. odpovídali na vylosované otázky ze zeměpisu a přírodopisu, museli projít bludištěm se zavázanýma očima, vyzkoušeli své smysly jako hmat a chuť, stříleli z kuličkové pistole na terč, museli po laně přejít přes potok, procvičili svůj postřeh a paměť, malovali… Tři nejlepší dvojice z každé třídy byly odměněny diplomem a sladkostmi. Všichni soutěžící dostali občerstvení od sdružení rodičů.
Dětem ze školky připravily soutěže jejich učitelky, deváťáci jim pomáhali s organizací, zahráli si s dětmi fotbal, pomohli roztřídit výkresy; děti jim na oplátku zazpívaly a předvedly tanečky. V přírodě pak hledaly krtečka a poklad, na stanovištích jim deváťáci zadávali úkoly. Poklad byl nalezen a malí i velcí se o něj podělili.

Deváťáci, zvládli jste to a zjistili jste, že zorganizovat něco takového, není jednoduché.

                                                                                                            Mgr. Renata Schreierová