Žárovička se činí

Zástupci z Žárovičky si vytýčili jako hlavní cíl pro letošní školní rok zpříjemnění si vyučovacích hodin a s velkým odhodláním se pustili do práce. Podzim věnovali přípravě Dne zdraví, který byl přesunut na jaro. Já mohu pouze prozradit, že se mají žáci na co těšit, protože jsou pro ně připraveny pestré aktivity, ve kterých si najde určitě každý své zalíbení. Na začátku ledna si se svými spolužáky povídali o novoročním předsevzetí a zaměřili se na jeho správnou formulaci, aby bylo nejen dosažitelné, ale i příjemné. Žáci vymýšleli nejrůznější formulace, které si pak pečlivě napsali nebo nakreslili do vyrobeného novoročního zvonečku, který symbolizoval odstartování nového roku. Další aktivita na sebe nedala dlouho čekat a tentokrát se žáci zaměřili na hudební výchovu. Svým spolužákům zahráli na flétnu, kytaru a keyboard. Představili jim Orffovy nástroje. Vymysleli a vytvořili si vlastní osmisměrku a křížovku, kterou pak společnými silami luštili až do úspěšného konce. Závěr hodiny patřil hádání názvu písniček podle nakreslených obrázků. Nutno podotknout, že se jim tyto akce velmi daří, jejich spolužáci jsou nadšeni a paní učitelky mají úsměv na tváři. Kdo ví, třeba se nám mezi nimi rodí naši budoucí kolegové nebo kolegyně… Držme jim pěsti, ať jejich aktivita dále jen roste a žáci z 1. stupně se brzy dočkají dalšího zpestření.

Mgr. Klára Střížová