Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Den Off-line se opět vydařil

I letos jsme se vrátili o pár desítek let zpět a v pátek 16. 2. jsme si vyzkoušeli vydržet bez moderních technologií. Do této výzvy se zapojilo přes 300 odvážlivců z řad dětí, zaměstnanců školy, ale i rodičů. Pedagogové si pro žáky připravili doprovodný program. Prvňáčci tento den využili ke hrám a malování, neopomněli ani četbu knihy na pokračování. Třeťáčci se učili skládat vlaštovky, do kterých si ukryli vzkazy a pak s nimi šup z okna. Poté v atriu nadšeně hledali tu svou. Seznámili se i s kopírákem a obdivně komentovali jeho využití. Ve čtvrté třídě se odehrál nelítostný souboj ve hře Člověče, nezlob se. I když jsou eTwinningové projekty především o využívání ICT, druháci a páťáci tentokrát projektovali off – line. Druháčci svým kamarádům ze Slovenska nakreslili obrázky a páťáci si vyzkoušeli napsat dopis našim partnerů na psacím stroji a následně se hromadně vydali na poštu. Ani na vyšším stupni se žáci rozhodně nenudili. V hodinách pracovali se slovníky, atlasy, encyklopediemi a časopisy. Využili žákovskou knihovnu ke čtenářským dílnám a také si zasportovali. V informatice žáci navrhli a posléze představili moderní přístroj, a to pouze  s využitím tužky a papíru!
O přestávkách bylo na chodbách rušno. Aby taky ne, snad každý chtěl zaznamenat své nápady, myšlenky nebo jen vzkazy na naše facebookové zdi, nebo lépe řečeno na Tvářoknihu, Xichtoknihu nebo Lícoknihu. Někteří dokonce skládali básně. Po celý den žáci navštěvovali retro výstavu, kde si mohli vyzkoušet psaní na psacím stroji, poslechnout gramofonové desky a podívat se na přístroje, které používali jejich prarodiče a rodiče.
Ve 14:00 se škola otevřela rodičům, kteří měli možnost přijít se svými dětmi a užít si off – line odpoledne. Mohli si tak společně zasportovat, zahrát si deskové hry, přečíst knihu, vytvořit berušku nebo kočičku a navštívit již zmíněnou retro výstavu. Nebo si jen odpočinout u dobré kávy a dobroty  v kavárně, za což moc děkujeme Sdružení rodičů školy a paní vedoucí školní jídelny Šárce Petlachové, které ji pro návštěvníky připravily. Děkujeme také rodičům za milé ohlasy a těšíme se na rozdávání stylových off – line placek a certifikátů pro všechny, kteří tento hrdinský čin zvládli.

Mgr. Klára Střížová