Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Den vánočních tradic s Žárovičkou

Výroba vánočních ozdob, zpívání koled i povídání si o nejtajnějších přáních ukrojily v předcházejících týdnech nemalou část vyučování. Členové Žákovské rady Žárovička však nabídli v pátek 20. prosince svým spolužákům z nižšího stupně možnost nahlédnout na blížící se vánoční svátky z jiného úhlu. Připravili pro ně Den vánočních tradic. Místo toho, aby žáci úderem osmé hodiny zasedli do lavic k účelům ryze studijním, vydali se na průzkum připravených stanovišť. Členové Žárovičky se skutečně činili. Pozvali své spolužáky na přednášku o vánočních tradicích, během které si spolu s nimi povídali o více či méně známých zvycích. O tom, že nedali svým spolužákům nic zadarmo, svědčí fakt, že hned na následujícím stanovišti s názvem Vánoční AZ-kvíz je prozkoušeli. I v tento den byly získané informace podloženy praxí, žáci si totiž mohli jednotlivé vánoční tradice sami vyzkoušet. Házeli střevícem, hledali hvězdu v jablku, předvídali budoucnost pod sedmi hrnečky nebo usilovali o dosažení svého přání s pomocí stříbrného oříšku. Vyrobili si také vánoční dekorace. Spolu s paní učitelkou Grigorovou se pak během vánočně laděné lekce anglického jazyka věnovali srovnání českých a anglosaských vánočních tradic. Důkladně proškolení a vyzbrojení potřebnými informacemi se žáci po skončení dopoledního programu vydali vstříc nadcházejícím vánočním svátkům.

Mgr. Ludmila Volná