Není mládě jako mládě!

Já se úplně třepu! Ano, i tak se může projevit radost z očekávané události. Právě toto zvolání zaznělo v pátek 26. dubna, když se naši druháci, třeťáci, čtvrťáci i páťáci zase po roce rozhodli oslavit Den Země účastí na akci Den mláďat na Školním statku v Opavě. Škála hospodářských zvířat, která si žáci mohli prohlédnout a pohladit, byla opravdu široká. My bychom se však rádi na tento výlet podívali z jiného úhlu pohledu. Není mládě jako mládě! Jak to myslíme? Letos se totiž ujali péče o naše mláďata – druháčky – starší spolužáci z osmých a devátých tříd, kteří je po celou dobu nespustili z očí. Jejich laskavý přístup zaslouží nejen pochvalu, ale i poděkování. Právě díky osmákům a deváťákům získala tato akce nový rozměr. Den Země  se tak stal dnem věnovaným nejen přírodě a mláďatům, ale i přátelství, pro něž věkový rozdíl není překážkou.

Mgr. Ludmila Volná