Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Den Země

První, druhá a třetí třída se vydala směrem na Loděnici. Vyzbrojeni pytli na odpadky a dobrou náladou jsme se vydali na cestu po šipkách. Cestou do Loděnice plnili prvňáčci nelehké úkoly třeťáků a hledali, kudy vede cesta. Cesta po šipkách nás vedla kolem zámku až do Loděnice. První zastávka byla v Pískovně, kde jsme si odpočinuli, nasvačili se a pokračovali v hledání šipek. Třeťáci nás zavedli až na místní hřiště, kde na nás čekal také slíbený poklad. Cesta zpět do školy byla mnohem náročnější, děti už nevedly šipky a bylo jim straaaaaaaašné horko.

Mgr. Michaela Špičáková

Za krásného počasí vyrazili žáci IV. třídy a pustili se do úklidu obce. Jejich trasa vedla přes obec Neplachovice, čističku odpadních vod v Holasovicích a podél řeky Opavy na holasovické hřiště. Všem šla práce od ruky a odměnou za únavu bude všem příjemný pohled na výsledek, tj. hezké prostředí.

Mgr. Kateřina Baronová

V rámci Dne Země se páťáci vydali na velký úklid obce Neplachovice. Děti prošly ulicemi mezi rodinnými domy, vysbíraly odpadky v blasti Grundy, zkontrolovaly cyklostezku Loděnice a vysbírané odpadky vzorně donesly na předem domluvené místo holasovického hřiště.

Mgr. Hana Grigorová

Žáci VI. A vzali vážně nejen samotný Den Země, ale i přípravu na něj. Den předem si nachystali potřebné pomůcky – rukavice, tašky, pytle, dále sportovní oblečení a obutí, míč, piknikové deky a speciálně vyrobené pochoutky. K perfektnímu vybavení přidali dobrou náladu a nadšení, a proto jim šla práce pěkně od ruky. Po opravdu důkladném vyčistění sportovního areálu, okolí potoka Lipinky a okolí Kamplu se mohli věnovat zábavě – sportu a piknikovému posezení.

                                                                                                          Mgr. Blažena Wertichová

VI. B se ve čtvrtek vypravila nejdříve do zámeckého parku, poté vyčistila prostory v hliníku a okolí podchodu. V příkopech u hlavní silnice bylo také dost odpadků. Černým chodníkem jsme přešli do Holasovic a podél řeky došli na most spojující Holasovice s polskou obcí Wysoká. Dále jsme pokračovali polní cestou až na fotbalové hřiště. Tady někteří sportovali, jiní odpočívali. Letní slunečné počasí ještě umocnilo příjemný pobyt v přírodě.

Mgr. Renata Schreierová

Tak jako každý rok, i letos VII. A v rámci akce Den Země trochu pomohla naší matičce Zemi od odpadků. Vydali jsme se posbírat vyhozené odpadky po cyklostezce ve směru Holasovice – Opava. Počasí se vydařilo, celý den krásně svítilo sluníčko. Cestou jsme s dětmi navštívili i místní čističku odpadních vod v katastru obce Holasovicce. Závěr celé akce jsme strávili na fotbalovém hřišti v Holasovicích.

Mgr. Radek Hulva

VII. B vzala útokem příkopy kolem cesty do místní části Zadky. Řidičům, kteří dne 25. dubna po této cestě projížděli, se naskytla nevídaná podívaná.  Z pravého i levého příkopu vyčuhovaly pouze hlavy těch, kteří nejdřív jásali nad každým úlovkem a předháněli se, kdo bude mít zajímavější odpadky. Nemusím podotýkat, že složení všech nasbíraných pytlů s odpadky bylo velice různorodé. Odměnou za vynaložené úsilí pak byl nanuk a příjemné posezení u mobilů (konečně!!!!!) na benzinové čerpací stanici.  Procházka celý pocit z dobře vykonané práce ještě umocnila. Tak uvidíme zase za rok.

Mgr. Ivana Vaňková

Také v letošním roce jsme se nezapomněli, v rámci Dne Země, zapojit do úklidu našeho blízkého okolí. Vybaveni na sběr nepořádku, který po sobě lidé rádi zanechávají v naší přírodě, jsme vyrazili vyčistit příkopy a cesty vedoucí k naší škole. 8. a 9. třída si letos vzala na starost cesty ve směru do Skrochovic, a i když je kolem nás volného odpadu stále dost, je nutné podotknout, že se situace rok od roku zlepšuje. Osmáci vyrazili od naší školy přes zámek a Grundy směrem na Loděnici, odkud pak vyčistili polní cestu kolem skládky do Skrochovic. Na fotbalovém hřišti jsme se potkali s naší devítkou, která se věnovala úklidu cyklostezky vedoucí z Holasovic právě do Skrochovic. Po práci musel přijít zasloužený odpočinek v podobě opékání špekáčků, hraní fotbalu či softballu, anebo lenošení na sluníčku. Den Země se letos opět vydařil a kromě krásně stráveného slunečného dopoledne jsme ještě přiložili ruku k udržení našeho okolí v čistotě a pořádku.

Mgr. Jakub Machel