Den Země – 6. A, 6. B, 7. A

Den Země

Den Země je akce, která se koná každoročně a jejím cílem je podpořit ochranu životního prostředí. Poprvé se konal v roce 1970. Do akce se zapojuje přibližně miliarda lidí ve více než 193 zemích. Toto je oficiální zpráva z internetu. I naše škola pomáhá tuto definici svým přístupem naplňovat. Každá, i sebemenší aktivita, napomáhá k tomu, aby naše planeta byla čistější, aby se nám na ní hezky žilo. Není třeba zase tak mnoho – vyrazit do nejbližšího okolí a ulevit přírodě od odpadků, které naši nezodpovědní sousedé bez uzardění odhodí zrovna tam, kde je to napadne. Děti se při úklidu učí základním environmentálním dovednostem a samy se nestačí divit, jaké „poklady“ jsou lidé schopni „odložit“ v přírodě. Žáci 6. A, 6. B a 7. A vyrazili společně se svými třídními učiteli podél valu a cyklostezky až do Držkovic a sesbírali tři pytle „pokladů“. Chraňme naši planetu a učme se to třeba i takto!

        Mgr. Renata Schreierová