Deváťáci na Úřadě práce v Opavě

Před našimi deváťáky je letos opět těžký úkol – vybrat si svoje budoucí povolání. Někteří z nich mají své směřování jasné, jiní teprve zjišťují, na jakou školu by mohli po ukončení devátého ročníku zamířit. Jednou z aktivit, která jim může usnadnit rozhodování, je návštěva Úřadu  práce v Opavě. Vypravili jsme se tam 21. září. Žáci nejprve vyslechli, jaké jsou možnosti dalšího studia, pak měli možnost seznámit se s jednotlivými profesemi. Na počítači si mohli zpracovat test, jehož výsledkem byl seznam povolání, pro která by měli žáci předpoklady. Návštěva nabídla také prostor pro rozhovor s pracovnicí úřadu, která studentům odpovídala na jejich zvídavé otázky. Věříme, že to byl užitečně strávený čas a že pomůže deváťákům vykročit správným směrem.

Mgr. Kateřina Baronová