Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve středu 3. 5. jsme se zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na soutěžní dráhu jsme postavili dvě družstva ve složení:
1. kategorie: Eliška Šišmová, Klára Cekotová, David Meissel, Ondřej Lubeník
2. kategorie: Rozálie Quisová, Eliška Rychtová, Šimon Hloušek, David Ryšánek.
Jako úplní nováčci jsme se pečlivě připravovali, ale i přesto jsme do Krnova jeli s obavami z neznáma. Jízda zručnosti byla jen pro otrlé a ke zdolání některých překážek byla nutná nejen zručnost, ale notná dávka štěstí. Zde své dovednosti nejlépe zúročil Šimon Hloušek, který získal pouhých 7 trestných bodů. Jízda na hřišti patřila také k náročným disciplínám, především kvůli nejednotnosti rozhodčích. Ale i přesto si naše družstva poradila a pouhých dvou chyb za 5 minutovou jízdu se dopustili Eliška Rychtová a David Ryšánek, jediné chybičky pak Eliška Šišmová. I přes velký respekt ze zdravovědy, přeci jenom jde o záchranu lidského života, jsme obstáli na výbornou. Pomyslnou třešničkou na dortu byly testy, se kterými by měli jistě potíže i zdatní řidiči motorových vozidel. V této disciplíně nejlépe obstála Eliška Šišmová, která zodpověděla na všechny záludné otázky správně. V obou kategoriích děti podaly vyrovnaný výkon a obsadily tzv. bramborové místo. Za zmínku jistě stojí individuální 3. místo Elišky Šišmové. Děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a jak sami členové naší výpravy poznamenali: „Hlavně, že jsme si to užili.“

Mgr. Klára Střížová