Dopravní výchova

Úkolem kurzu dopravní výchovy je shrnutí a rozšíření vědomostí a dovedností žáků v dopravní výchově, jejich spojení s praxí a vytvoření předpokladů pro to, aby se desetiletí žáci mohli stát uživateli silnic jako cyklisté. Dalším úkolem je připravit žáky na bezpečný pohyb po silnici a vytvořit pevný základ pro výchovu budoucích řidičů motorových vozidel a přispět k formování morálních a volních vlastností, které jsou nezbytné pro účastníky silničního provozu. V rámci kurzu žáci navštíví dopravní hřiště v Krnově, kde si vyzkouší úlohy chodce a cyklisty. Děti zde musí uplatnit zvládnutí teorie, tzn. dodržování pravidel silničního provozu. Celý kurz je ukončen písemným testem pro cyklisty, praktickou jízdou na kole a jízdou zručnosti.

Mgr. Klára Střížová