Dopravní výchova ve 4. třídě

Konečně!  Už i my jsme dorostli do věku, kdy nás čeká dopravní výcvik, po kterém snad většina z nás získá průkaz cyklisty. Protože nic není zadarmo, vypravili jsme se vybavení helmami jednoho velmi chladného rána za odborníky na tuto problematiku do Krnova.  Jaké příjemné překvapení bylo zjištění, že budeme trénovat i na kolách. Postupně jsme prošli důležitou teoretickou částí, ale hlavně nejdůležitější praxí. Učili jsme se pravidlům silničního provozu v bezpečném zázemí mimo motorová vozidla. V neposlední řadě také chování při jízdě na kole a předcházení úrazů a dopravním nehodám při jízdě v silničním provozu. Těšíme se na další tentokráte jarní setkání na dopravním hřišti, kdy už budeme prokazovat své znalosti a schopnosti a usilovat tak o vytoužený průkaz.

Mgr. Tereza Pethsová