OKAP: Svět techniky v Ostravě – 1. třída

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 vyrazili prvňáčci spolu s dětmi z mateřské školy do Světa techniky v Ostravě. Ze vzdělávacích programů pro ně měl být připraven Modul Doprava dříve a nyní, ale z organizačních důvodů nakonec absolvovali Modul Chemické pokusy pro nejmenší, který je určený pro předškoláky a žáky prvních tříd. I přes nečekané změny zavládlo mezi žáčky nadšení. Dětem totiž byly předvedeny základní chemické reakce, jež měly dokázat přítomnost oxidu uhličitého. Při prezentaci jednoduchých pokusů dokazujících přítomnost plynů mohli prvňáci dokonce pomáhat. O asistování v roli malých chemiků byl velký zájem. Svět techniky  opouštěli s novými znalostmi. Seznámili se s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi. Z výletu se vrálili spokojení a namotivovaní k ochraně ovzduší a životního prostředí.

Mgr. Ivana Kořistková