Olympijský závěr roku

Dny těsně před vysvědčením patřily nejen přípravám na závěr školního roku, ale také sportovnímu zápolení, kterého se zúčastnil nižší i vyšší stupeň naší školy. Školního olympijského víceboje se nezúčastnili pouze žáci 9. třídy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Díky vrtochům počasí jsme nakonec vystřídali venkovní i vnitřní variantu a využili tak obě připravené možnosti. Pro žáky nižšího i vyššího stupně byl připraven sportovní sedmiboj. Žáci od 1. do 4. měřili své sportovní síly ve středu 27. 6. a jejich závod se uskutečnil v areálu venkovního hřiště, zámku a sportoviště na Hliníku. Na stanovištích si žáci vyzkoušeli běh na 60 metrů, hod oštěpem, vytrvalostní běh, hod raketkou, skok do dálky, překážkovou dráhu a také se pokusili udělat ve stanoveném časovém limitu maximální počet dřepů. Čtvrteční vytrvalý déšť přesunul sportovní disciplíny do školy a žáci sbírali body za své výkony v různých místech naší školy. Mezi disciplínami sedmiboje byly dvě překážkové dráhy, sedy lehy, dřepy, kliky a přeskok přes švihadlo. I přes nepřízeň počasí se oba školní olympijské dny vydařily a velké sportovní úsilí žáků na stanovištích toho bylo důkazem.

Mgr. Jakub Machel