Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Ohlédnutí za putováním po Evropě

eTraveling je název našeho posledního eTwinningového projektu, který se věnoval cestování po Evropě. A jak vůbec probíhá takové virtuální putování? Po prvotních seznamovacích aktivitách jsme si vymysleli logo našeho projektu a postavičku, která nás po celou dobu našeho putování doprovázela. Mohli jsme se tak pustit do samotného navštěvování jednotlivých zemí. S partnery z Česka a ze Slovenska jsme společně procestovali celkem šest zemí. Žáci si vybrali stát dle vlastního výběru a ten pak ukryli do různých šifer, hádanek a úkolů pro ostatní dvě školy. Po rozluštění jsme vymysleli plakát, který vystihoval zemi našima očima a postupně jsme vytvořili online slovník s nejběžnějšími výrazy v daném jazyce. Někdy jsme si sice téměř polámali jazyky nad nahrávkami, ale na druhou stranu to byla legrace. Vznikl tak unikátní online slovník, který je ke shlédnutí na stránkách projektu.
Také se nám podařilo uskutečnit jedno chatovací odpoledne s partnery z Karviné a dvakrát videokonferenci s oběma školami. Na závěr jsme si vyhodnotili, které aktivity byly pro nás nejzajímavější a nejzábavnější a své nové poznatky o proputovaných zemích jsme si ověřili při kvízu v aplikaci Kahoot!
Mé velké poděkování patří celé naší skupince, která aktivně pracovala po celou dobou v online podobě. I když tento školní rok byl pro mnohé z nás velmi náročný, děvčata našla sílu a chuť pracovat. Výsledkem je další ukončený, a především povedený eTwinningový projekt.

Mgr. Klára Střížová

Odkaz na projekt:

https://twinspace.etwinning.net/125640/home